Skatt

Lurer du på noe rundt skatt og fond? Da tror vi du vil finne svaret her

Ja, vi rapporterer automatisk inn på skattemeldingen din. Dette gjelder alle dine beholdninger, gevinster og tap.

Oversikt over alle tall som rapporteres inn finner du i Dokumenter under din Profil i appen.

Aksjesparekonto er etter dagens skatteregler den mest gunstige måten å spare i aksjer og aksjefond på. Tidligere var man nødt til å betale skatt hvis man skulle bytte fond. Man måtte også betale skatt fra første gang man valgte å ta et uttak, selv om uttaket var mindre enn innskuddet.

En aksjesparekonto løser disse problemene. Du slipper å betale skatt på en eventuell gevinst hvis du bytter mellom to aksjefond. Du kan også ta ut det beløpet du har satt inn uten å betale skatt, før du eventuelt tar ut en skattepliktig gevinst (avkastningen).

Dette gjør at du får fordelen av noe som kalles utsatt skatt. De pengene man tidligere måtte bruke til skatt, kan nå stå inne på aksjesparekontoen slik at de bidrar til en bedre utvikling.

Det er nettopp derfor vi åpner aksjesparekontoer for alle våre kunder helt uten kostnad. Sparer du i aksjefond hos oss, plasserer vi disse automatisk på en aksjesparekonto.

Det kommer an på hvor du har investert sparepengene dine.

Svaret er nei hvis du sparer i Individuell Pensjonssparing (IPS). Beholdningen på en IPS vil ikke bli tatt med i beregningen av formuesskatt. Det samme gjelder for egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis. Les mer om IPS her .

Har du rentefond vil 100 % av markedsverdien inngå i grunnlaget for formuesskatt.

Har du derimot aksjefond, vil 80 % av markedsverdien inngå i grunnlaget for beregning av formuesskatt (i 2023 og 2024).

Hos Kron vil alle aksjefond som består av 80 % aksjer eller mer, settes automatisk inn på en aksjesparekonto (ASK) uten ekstra kostnad. Les mer om ASK her .

FATCA er en amerikansk lov som pålegger alle ikke-amerikanske, inkludert norske, finansforetak å rapportere kundeforhold der kunden er skattepliktig til USA, til amerikanske skattemyndigheter. Kron er derfor pliktig til å avklare om våre kunder er amerikanske statsborgere, fastboende i USA, innehaver av Green Card, eller på annen måte skattepliktig i USA.

Er du skattepliktig til USA, er det viktig at du forteller oss om dette på chatten.

Kron gjør aldri unødvendige endringer i dine investeringer. Vi vil alltid vurdere endringer opp mot potensiell realisering av gevinst. Dersom vi gjør en nødvendig endring, vil dette kunne medføre skatt på gevinst.

Fra 1. september 2017 tiltrådte de nye reglene for aksjesparekontoer og alle aksjefond og ETF-er ble flyttet til aksjesparekonto. Alle endringer innenfor aksjesparekontoer vil dermed ikke være skattepliktig.

Når man bytter mellom rentefond, eller fra rentefond til aksjesparekontoen kan dette medføre skatt av gevinst. Hvis det realiseres en gevinst i forbindelse med denne endringen vil denne gevinsten være skattepliktig.

Dersom man bytter fra aksjefond til rentefond kan dette medføre skatt dersom beløpet som byttes er større en innskuddet ditt på aksjesparekontoen. Dette er veldig sjeldent og vil som regel bare skje om du bytter fra en plan med høy risiko til en plan med veldig lav risiko.

Skatt er en naturlig del av å spare i fond. I Kron melder vi alt inn for deg til skattemyndighetene, slik at du får det automatisk på skattemeldingen. Vi må allikevel innrømme at vi ikke er perfekte og at vi også kan gjøre feil. Derfor anbefaler vi at du sjekker over oppgavene til skattemeldingen så tidlig som mulig.

Under finner du en forklaring på oppgavene vi utleverer og hva du selv må gjøre.

Hvor finner jeg oppgavene til skattemeldingen?

Du finner oppgavene til skattemeldingen ved å logge inn på nettversjonen til Kron eller i appen. Under Dokumenter (i appen går du via Profil) vil du finne skatteoppgavene.

Jeg har vanlig fondssparing i Kron. Hva burde jeg vite?

Det er i alt tre ulike oppgaver for alle som har Kron. Under forklarer vi oppgavene og hva du skal se etter:

Verdipapirfond

Dette viser rentefondene du eier hos oss og oppgaven er delt i to deler. Den første delen viser beholdningen din per 31.12. for gitt år og denne er relevant for formuesskatt. Del nummer to dreier seg om salg og renteutbetalinger, dette kalles realisasjonsopplysninger. Skattepliktig utbytte er årets renteutbetaling, skattepliktig gevinst er skatt ved salg og skattemessig tap er tap ved salg. De to førstnevnte beskattes med 22 %, mens du får fradrag for 22 % dersom du har tap på rentene. Har du flere kontoer vil alt summeres per fond.

Aksjesparekonto

Denne oppgaven viser aksjesparekontoene dine i Kron. Har du flere kontoer hos oss vil det dukke opp flere linjer med informasjon. Postene som påvirker skattemeldingen er skattepliktig gevinst/tap. Gevinst vil være skattepliktig med 37,8 % for inntektsåret 2023. Formuesverdi kontantdel viser kontantene på kontoen din ved årsskiftet og formuesverdi aksjedel viser det som står i aksjefond. Hvis du har flyttet din aksjesparekonto til oss i løpet av året, er det alltid lurt å ta en ekstra titt på inngangsverdien din. Dette er et tall som vil bestå av det vi fikk fra din forrige leverandør og det er ikke alltid enkelt å verifisere om dette er riktig. På siden under vises de enkelte fondene du eier, men på skattemeldingen vil kun selve aksjesparekontoen vises.

Saldo og rente

Dette viser innskuddene på bankkonto hos oss ved slutten av året. Dette påvirker kun formuesskatten din.

IPS

I denne rapporten er det viktigste at du sjekker om innskutt beløp stemmer. Dette beløpet vil gi deg fradrag i skattemeldingen.

Hva gjør jeg hvis noe er feil?

Hvis du ser feil i skatteoppgaven hos Kron før 1. mars kan du gjerne gi oss beskjed, så vil vi undersøke. Da kan vi også rette opp for deg slik at det blir riktig på skattemeldingen din.

Dersom du finner en feil etter 1. mars må du endre tallene selv i skattemeldingen din. Gjerne si fra til oss på chatten om feilen, så kan vi kan gi beskjed til andre kunder som kan ha samme problem.

Vi gjør det enkelt i Kron. Det vil si at du får automatisk ASK når du blir kunde i Kron og det er ingen skjulte gebyrer eller kostnader.

Under finner du vilkårene for aksjesparekonto i Kron:

  • Ingen kostnad for opprettelse.
  • Ingen årlig kostnad for kontoen. Les her om prisene til Kron.
  • Ingen kostnad ved kjøp eller salg.
  • Det er ingen rente på aksjesparekontoen.
  • Kontanter på aksjesparekontoen inngår ikke i innskuddsordningen .

Hos Kron får du automatisk aksjesparekonto (ASK) uten ekstra kostnad. Mesteparten av dine sparepenger vil være plassert på en aksjesparekonto. Du kan da ta ut dine innsatte penger før du tar ut gevinsten med skatt. Man betaler kun skatt dersom man tar ut gevinst. Selger man derimot med tap, vil man få fradrag på skatten.

Rentefondene gir årlige renter. Derfor får man en årlig skatt på 22 % på disse rentene. Hvis du tar ut penger, må du betale 22 % skatt for gevinst i rentefond og 37,8 % skatt for andeler i aksjefond*.

*Oppjustert fra 35,2 % til 37,8 % i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2023.

Vi melder automatisk dine opplysninger til Skatteetaten – og du skal ikke trenge å fylle ut noe selv.

Allikevel kan det dukke opp spørsmål, og det er ofte lurt å ta en sjekk på tallene som har blitt rapportert. Her kan du lese mer om årsoppgave og skattemelding .

Flere kategorier