Pensjon

Se de vanligste spørsmålene om egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis

Dersom du har innskuddspensjon, betaler arbeidsgiveren din inn en prosentandel av lønnen din til pensjon. Minimum innbetaling er 2 % av lønnen din, mens maksimumssatsen er 7 %. Tjener du over 7,1 G*, kan arbeidsgiver velge å betale inn opptil 25,1 % av lønnen mellom 7,1 og 12 G.

Innskuddspensjonen havner på en Egen pensjonskonto (EPK) , som du kan velge å flytte hit til Kron.

Innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold kalles Pensjonskapitalbevis (PKB) dersom de ikke er samlet på din EPK, og disse kan du også velge å flytte til oss.

* G = Folketrygdens grunnbeløp. Beløpet fastsettes årlig, og fra 1. mai 2022 er dette 111 477 kr.

Nei, vi tar kun betalt for forvaltningen. Prisene finner du her .

Indekspakken bruker ikke valutasikring. Valutasikring betyr at avkastningen i utenlandske investeringer realiseres i norske kroner. Det vil si at man inngår et veddemål om at kronen vil være sterkere enn utenlandske valutaer i fremtiden. Valutasikring bidrar ikke til å redusere svingningene i en global aksjeportefølje fra måned til måned, fordi den norske kronen har en tendens til å svekke seg ved markedsuro. Det er betydelige kostnader ved valutasikring, og Kron anbefaler generelt sett ikke å gjøre det for langsiktig investerte penger.

Dersom du allikevel ønsker å valutasikre investeringene dine, kan du overstyre vår anbefaling ved å velge Kron Indekspakke - Valutasikret .

Med Egen pensjonskonto (EPK) kan du samle all tidligere oppspart innskuddspensjon og nåværende pensjonssparing på ett sted, og det er det flere fordeler med.

Her er noen fordeler:

1. Det gir deg bedre oversikt over pensjonen din.

2. Du kan spare penger på å finne en leverandør med lavere priser. Du må nemlig selv betale for pensjon tidligere arbeidsgivere har spart til deg.

3. Du kan selv velge hvor du vil at pensjonssparing fra nåværende jobb skal stå.

Dette gjør du i appen under "Endre pensjon". Da får du opp samme valgmuligheter som da du flyttet pensjonen til oss.

Standardvalget i Kron er indekspakken . Dette er en av de rimeligste indekspakkene på markedet og investerer i tillegg med en bærekraftig profil. Hvis du ønsker å sette ditt preg på pensjonen kan du velge å legge ekstra fokus på spesifikke bærekraftsområder. Da siler vi ut endra flere selskaper, for eksempel selskaper i olje og gass-sektoren. Forskjellen her er at man får enda mer samfunnsansvar i form av at alle oljeselskaper ekskluderes, inkludert Equinor, som jo også driver med Havvind. Du kan også velge å investere mer i selskaper med fokus på miljøteknologi. Begge valgene kan føre til at avkastningen kan svinge noe mer enn standardvalget.

I Kron kan du også plukke fond helt selv. Vi har en av Norges laveste plattformavgift for aktive fond. Vi gir deg mulighet til å velge fondspakker basert på ulike temaer og enkeltstående fond, med et rikt utvalg av indeksfond.

I vår fondsliste kan du se en fullstendig oversikt over våre indeksfond, aktive fond, fondspakker m.m. Husk å huke av "Vis fond tilgjengelig for pensjon".

Du finner prisene på pensjon i Kron her . Det er de samme prisene på pensjonskapitalbevis (PKB) som det er på Egen pensjonskonto (EPK).

Du kan flytte pensjonen din til Kron ved å trykke her eller via Kron-appen.

ESG står for "Environmental, Social and Governance" og kan oversettes til norsk som miljø, sosiale og selskapsstyring.

For våre anbefalte pensjonsløsninger, prioriterer vi de mest samfunnsansvarlige selskapene. Dette gjøres ved å først ekskludere de selskapene som driver virksomhet innenfor blant annet våpen, tobakk, alkohol, gambling og selskaper med store utslipp fra fossil energi.

Deretter investeres pengene i de 50 % selskapene i "universet" som er best på miljø- og samfunnsansvar innenfor hver sektor, spredt over hele verden. Metodikken er utarbeidet av MSCI, som er et av verdens største selskaper innenfor måling av samfunnsansvar og indekser.

Samme metodikk brukes på vårt indekstema, vårt indeksfond og delen av temaet Miljøbevisst som investerer bredt globalt.

Pensjonen din investeres i fond og risikoen justeres etter hvor gammel du er. Med risiko mener vi i denne sammenhengen hvor stor prosent av pensjonen din som er plassert i aksjer. Er du i 30-årene kan du ha opp mot 100 % i aksjeandel. Det kan gjøre at verdien på pensjonsbeholdningen din svinger litt, men på lang sikt vil du får mer pensjon å ta ut. Når du nærmer deg pensjonsalder og skal begynne å ta ut pengene, bør andelen aksjer skrus ned så du i større grad vet hva du har å rutte med. I Kron gjør vi dette for deg automatisk.

Les mer om aldersjusteringen til Kron her .

Nei. Du kan flytte pensjonen din via kron.no, men når flyttingen er fullført, må du logge deg inn i appen for å kunne følge med på utviklingen til pensjonen din.

Silver var selvutnevnte eksperter på fripoliser med avkastningsgaranti. Slike investeringer krever en høyere sikkerhet gjennom kapital som, Silver ikke klarte å opprettholde. Derfor ble selskapet satt under offentlig administrasjon og pensjonsmidler ble flyttet til andre aktører med tap. Kron tilbyr ikke slike investeringer, men kun Individuell pensjonssparing (IPS), Egen pensjonskonto (EPK) og pensjonskapitalbevis (PKB) innenfor pensjon. Dette er produkter uten avkastningsgaranti, hvor Kron ikke fører dette opp i sin balanse. Derfor vil kunders pensjon kunne flyttes i sin helhet til videre forvaltning hos et annet selskap dersom noe skulle skje med Kron.

Administrasjonsgebyr oppgis i kroner og dekker kostnader forbundet med din avtale og administrative oppgaver. Forvaltningshonoraret dekker oppfølgningen av dine investeringer og oppgis i en årlig prosentsats.

Kron har ikke administrasjonsgebyr. Pris-kolonnen i fondslista vår viser deg den totale kostnaden med å ha et fond eller en fondspakke hos oss.

Pensjonen du har i en Egen pensjonskonto (EPK) eller i et pensjonskapitalbevis (PKB) kommer fra en innskuddsbasert pensjonsordning . Egen pensjonskonto har du når du jobber i privat sektor med innskuddspensjon, og her samles pensjon som nåværende arbeidsgiver sparer for deg. Pensjonskapitalbevis er et bevis på oppspart pensjon via en eller flere tidligere arbeidsgivere.

I Kron har vi samme priser både på egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Usikker på hva du har av pensjon?

Sjekk hva du har av pensjon her

I de fleste tilfeller vil Kron kunne gi deg lavere pris på pensjonen din. Det gjør at pensjonen din vokser raskere. Kron investerer dessuten i selskaper som er “best i klassen” når det gjelder bærekraft. I tillegg får du en enklere brukeropplevelse og mer valgfrihet. Du kan også påvirke selv hvordan pensjonen din investeres.

Du kan sjekke prisen på pensjonen din inne på Norsk Pensjon --> Reservasjonsportalen. Denne er oppgitt som "kompensasjonssatsen" og er den prisen din arbeidsgiver betaler for din pensjon. Når du flytter til Kron, vil arbeidsgiver fortsette å betale den samme prosentsatsen inn til din pensjon. Om du da velger et billigere alternativ hos oss (f.eks. Kron Indekspakke ), vil differansen mellom kompensasjonssatsen og kostnaden hos oss tilfalle deg som ekstra pensjonssparing.

Dersom du flytter pensjonen din til et billigere sted, er det du som får "rabatten" - slik at pensjonen din kan vokse raskere. Arbeidsgiver er pliktig til å spare i pensjon for deg så lenge du er ansatt. Arbeidsgiver betaler også kostnadene til pensjonsleverandøren (som for eksempel Storebrand, Nordea osv.), og det kommer de til å fortsette med også hvis du flytter til Kron. Da vil kostnaden din arbeidsgiver betaler bli overført rett til din pensjonskonto, og deretter tar Kron seg betalt. Hvis Kron er billigere enn arbeidsgivers pensjonsleverandør betyr det at mellomlegget blir stående på din konto og vil vokse i takt med utviklingen.

Les mer om hvordan du kan finne ut hvor mye du sparer på å flytte til Kron.

Innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis (PKB), IPA og IPS opprettet før 2017​.

Har du de to sistnevnte produktene, burde du konvertere dem til pensjonskapitalbevis der du er for at de skal samles automatisk.

Å flytte Egen pensjonskonto til Kron tar ca. 3-4 minutter i appen. Det er alt du trenger å gjøre - Kron ordner resten. Den formelle flytten tar i snitt 2-4 uker, litt avhengig av hvor lang tid din eksisterende leverandør bruker. Din leverandør har opptil 30 virkedager på å flytte det som din arbeidsgiver sparer for deg.

Pensjonskapitalbevis (PKB) tar ca. 4 uker å få flyttet til Kron.

Ja!

Vi tilbyr egen pensjonskonto i Kron.

Du kan lese mer om dette her.

Fond

Andel

Kron Indeks Global

80 %

Storebrand Indeks - Nye Markeder

10 %

KLP AksjeNorden

10 %

Kjempebra at du tenker på fremtiden din! Det finnes flere måter å spare til pensjon på. Hvordan du bør spare er avhengig av din situasjon.

Når man er ung, vil fokuset til de fleste være å spare til bolig og nedbetaling av gjeld. Dette kan være smart. Personer under 34 år burde ved mulighet fylle opp sin BSU med 27 500 kr i året, for å dra nytte av skattefradraget på 5 500 kr. Dette forutsetter at man betaler minst like mye i skatt. Boliglånet burde også nedbetales til 75 % av boligens verdi før man starter sparing til pensjon.

Når man har betalt godt ned på boliglånet, burde man starte med mer målrettet sparing til pensjon. Fra 1. november 2017 ble Individuell pensjonssparing (IPS) introdusert. Her kan du spare opptil 15 000 kr og få 22 % (inntil 3 300 kr) i utsatt skatt for det du sparer. Husk at du tidligst kan ta ut pengene når du fyller 62 år og at uttaket må vare til du er minst 80 år. Et generelt råd er å fylle denne kontoen med maksimalt beløp årlig.

Hvis du ønsker å spare mer enn du har mulighet i enn IPS, kan du velge å spare i fond . Både IPS og fondssparing kan du enkelt sette opp hos Kron. Pengene du sparer utenfor IPS kan du ta ut når som helst. Dette er en fordel hvis det oppstår situasjoner som krever at du har tilgjengelige sparepenger.

Lurer du hvor mye av sparepengene dine du kan sette av til fondssparing?
Ta Sparetesten i appen og få svar på fem minutter hvordan du bør fordele sparepengene.

Det som spares for deg løpende, flyttes over med én gang. Det arbeidsgiver har spart for deg tidligere, kommer over på maks 30 virkedager og gamle pensjonskapitalbevis kommer over raskt hvis du velger dette hos Norsk Pensjon

Det tar ca. 30 dager - noen ganger mer, andre ganger mindre. Dette avhenger av leverandøren du flytter fra.

Fripoliser uten garanti, IPS opprettet etter 2017, hybridpensjon, aksjesparekonto​, frie fond, fondskonto, bankkonto, AFP og ytelsespensjon fra privat og offentlig sektor.

Nei, vi tilbyr dessverre ikke denne muligheten i Kron.

Vil du eller dine ansatte bruke Kron til pensjonssparing, er dere selvfølgelig velkomne til å flytte pensjonen deres hit til oss!

Forsikringer du har blir igjen hos den leverandøren din arbeidsgiver har valgt. I Kron forvalter vi kun pensjonen din.

Kron tar ingen kostnader for å flytte pensjonskapitalbevis (PKB), men den pensjonsleverandøren du flytter fra kan ta betalt. Dette kan du sjekke via deres kundeservice/hjemmeside.

PKB står for pensjonskapitalbevis og er tidligere oppspart pensjon. Dersom du har hatt flere ulike arbeidsgivere, vil du ha flere PKB-er liggende hos ulike pensjonsleverandører. Dersom du nå jobber i privat sektor og har innskuddspensjon, vil disse samles på en Egen pensjonskonto (EPK) med mindre du velger å reservere deg mot det. Dersom du er en av de som ikke får en Egen pensjonskonto, kan du allikevel velge å flytte dine PKB-er til Kron.

Prisen du betaler for pensjonen din vil ha stor påvirkning på den totale pensjonskassa. Jo yngre du er, jo mer uttelling vil du ha for å ta grep og sjekke kostnader og investeringsvalg. Det lønner seg å flytte og samle pensjonen hos en leverandør som har lav pris og gode investeringspakker. En høy aksjeandel fra ung alder vil også gjøre en stor forskjell for pensjonen din.

Du kan lese mer om priser på pensjonsprodukter i Kron her

Her kan du lese mer om hvordan vi investerer

Uttak på en pensjonskonto før du er blitt pensjonist er normalt. Det er leverandøren til din arbeidsgiver som har kontroll på innskudd og uttak. Av ulike årsaker hender det at de overfører for mye pensjon til din konto, og da krever de tilbake det beløpet du ikke hadde krav på fra din konto. Dette vises som et uttak.

Dette skjer siden pensjon som regel spares på forskudd til deg, og endringer som at du har byttet jobb eller endret stilling er de vanligste årsakene til uttaket. Det kan også helt enkelt være leverandøren som ved en feil har overført for mye.

Vi i Kron vet ikke årsaken, men du kan kontakte leverandøren til arbeidsgiveren din dersom du ønsker mer informasjon.

Fondsvelgeren som du kan benytte for Egen Pensjonskonto eller Pensjonskapitalbevis gir deg som ønsker å velge fond selv muligheter til dette. Du finner hele fondslisten her .

Fondslisten

Når du kommer inn i fondsvelgeren, blir du presentert for en lang liste med ulike fond. Fondene er delt inn i ulike kategorier og under finner du forklaring på disse:

  • Våre fondspakker

Pakker satt sammen av Kron og som løpende følges opp av oss. Hvis du velger en slik pakke vil Kron bytte fond for deg dersom vi mener de ikke passer lengre. Disse pakkene kan kombineres med egenvalgte fond og da bytter vi ikke de du har valgt selv. Du kan lese om fondspakkene våre her og her .

  • Indeks

Dette er ulike typer indeksfond. Dette er fond som forsøker å kopiere en indeks. Fordelen med slike fond er at de er veldig rimelige.

  • Bransjefond

Dette er fond som investerer i spesielle bransjer, tema eller sektorer. Dette er fond som er dyrere enn indeksfondene og som har høyere risiko. Disse kan både være aktive og indeksfond.

  • Aktiv

Dette er fond som forsøker å slå en indeks, ved at det er en fondsforvalter som forsøker å gjøre smarte valg.

  • Valutasikret

Dette er fond som sikrer seg for valutasvingninger. Disse er alle av typen indeksfond hos oss.

  • Rentefond

Fond som består av renteinvesteringer, som betyr at de låner ut pengene dine til bedrifter. Slike fond har en lav risiko og passer godt dersom du er nær uttaksalder. For dem som vil forsøke å forutse markedsbevegelser, noe vi i utgangspunktet ikke anbefaler, kan de også brukes til å senke risikoen i perioder hvor man tror markedet vil falle.

Vekting av fond

Du kan velge opptil 10 ulike fond slik som du selv ønsker. Deretter går du videre til å gi fondene en vekting. Du må minst ha 10 % i hvert fond og dette er vektene vi justerer etter underveis når innskudd kommer inn og markedet endrer seg.

Du vil få tilbakemelding underveis om vi mener du har valgt for risikabelt, eller om vi er enig i valgene dine. Selvsagt velger du helt selv om du vil høre på oss.

Hvordan vi finner fond til fondsvelgeren?

Fond som ender opp i fondsplattformen må være godkjent i vår investeringskomité. Dette er fordi vi ikke ønsker å slippe inn fond som vi mener ikke er gode nok eller har unødvendig risiko knyttet til seg.

Men er det noen fond du savner, kan du gjerne sende oss en beskjed på chatten, så tar vi dem med i vurderingen.

Nei. Du kan ha individuell pensjonssparing (IPS) og egen pensjonskonto (EPK) separat.

Ta kontakt med aktøren til arbeidsgiveren din så snart som mulig. Så hjelper de deg med å stoppe flyttingen og flytte tilbake der pengene kom fra.

Ja. Du står fritt til å bytte leverandør hvis du skulle ønske det. Det kan man gjøre så ofte man vil og Kron vil ikke belaste deg noe for dette.

Fondene som inngår i denne pakken er Kron Indeks Global (90 %) og Storebrand Indeks - Nye Markeder (10 %).

Hos Kron kan du velge alt selv eller så kan du la Kron velge for deg. Prisene avhenger av hva du velger. Se oversikt over priser her .

I februar 2021 kom det en lovendring som gjorde at du med innskuddspensjon får en Egen pensjonskonto. Det er en konto hvor tidligere opptjent pensjon og nåværende pensjonssparing samles. Egen pensjonskonto opprettes der hvor jobben din sparer pensjon til deg, med mindre du reserverer deg mot flyttingen.

Kron tilbyr Egen pensjonskonto. Sjekk om du kan flytte din pensjon til Kron her.

Du finner en oversikt over alle dine pensjonskapitalbevis via Kron sine sider eller Norsk pensjon .

Ja.

Alt av tidligere opptjent innskuddspensjon kan flyttes og samles hos Kron.

Trykk her for å lese mer om hvordan du flytter pensjonen din til Kron.

Kron forvalter pensjon gjennom sin konsesjon som forvaltningsselskap for verdipapirfond. Det betyr at til forskjell fra livselskapene, vil ikke pensjonspengene stå bokført under Kron sin balanse, men adskilt fra egne penger. Kron bruker DNB som samarbeidspartner på bankkonto og lagring av verdipapirfondsandeler. Skulle det skje noe med Kron, så vil ikke det påvirke pensjonspengene dine og du kan flytte pengene til en annen leverandør.

AFP, fripoliser og pensjonskapitalbevis som er under utbetaling kan dessverre ikke flyttes. Som pensjonist kan du derfor ikke få egen pensjonskonto, men du vil fortsatt ha tilgang på rabatt på IPS og fondssparing via Kron.

Du kan sjekke det i appen eller ved å trykke her !

Etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011, har eget ansvar for sparing til pensjon blitt enda større. Avhengig av hvilken pensjonsordning du har gjennom jobben, vil inntekten kunne reduseres helt ned til 40 % når pensjonstiden begynner. Dette reduserer mulighetene for en aktiv pensjonstilværelse.

Pensjon er bygd opp av tre byggesteiner:

Fra folketrygden

18,1 % av lønnen din blir hvert år satt av til pensjonssparing. Dette utgjør for de fleste cirka halvparten av lønnen vår.

Fra arbeidsgiver

Det varierer hvor mye arbeidsgiver setter av til pensjon. Minimum 2 % av lønnen din må settes av til pensjon, men arbeidsgiver kan også velge å betale inn en høyere prosentsats. Offentlige ansatte har som regel en tjenestepensjon. Denne skal sammen med pensjonssparingen fra folketrygden utgjøre 66 % av lønnen.

Egen sparing

De fleste av oss ønsker en romslig pensjonstid med 80 % eller mer av lønnen som pensjonist. For å oppnå dette, må man spare selv ved siden av. Ved å spare langsiktig gjennom Kron, øker du sannsynligheten for en romslig pensjonstid og muligheten til å fortsette å leve livet slik du ønsker.


Trykk her for å se hvilke muligheter du har for pensjonssparing hos Kron. Ønsker du å spare i fond i tillegg til pensjonssparingen din, kan du lese mer om hva slags løsninger vi tilbyr ved å trykke her .

Vi tilpasser risikoen din slik at den er tilpasset tiden frem til du starter med uttak av pensjon. I praksis betyr det at vi tar en høy risiko for deg når det er lenge til utbetaling, før vi starter å redusere denne desto nærmere du kommer utbetalingsstart. Dette gjør vi for at du skal få en mer forutsigbar pensjonssaldo, som igjen gir mer forutsigbarhet i de månedlige utbetalingene fra pensjonskontoen din når denne kommer i gang. Måten vi reduserer risiko på, er å inkludere fond med lavere risiko, som kalles rentefond.

Aksjeandel
Aksjeandelen hos Kron vil være 100 % frem til ti år før du regner med å gå av med pensjon. Deretter trappes den først ned til 40 % over ti år, og deretter videre ned til 20 % gjennom utbetalingsperioden. Du kan velge å overstyre dette dersom du ønsker det, og selv definere din ønskede aksjeandel.

I Kron bruker vi mange ulike fond og fondspakker, og du kan finne informasjon om disse i vår fondsliste . Trykk på "Vis fond tilgjengelig for pensjon" hvis fondene eller fondspakkene skal brukes i pensjonssparing.

Har du ytterligere spørsmål om fondene eller fondspakkene vi tilbyr, kan du ta kontakt med oss på chatten.

For de aller fleste vil det lønne seg å samle pensjonskapitalbevis ett sted. Pensjonskapitalbevis er et "bevis" på hvor mye pensjon din tidligere arbeidsgiver sparte for deg, og når du slutter i jobben er det du som betaler for oppbevaringen. Dette betales via årlige kostnader som kalles forvaltningshonorar og administrasjonsgebyr. Din tidligere arbeidsgiver forhandler frem en pris hos sin pensjonsleverandør på vegne av alle ansatte, men når du slutter, mister du de prisene. Den nye prisen du betaler på pensjonskapitalbevis kan fort bli kunstig høy. Derfor kan det lønne seg å samle alle ett sted hvor du får lavest mulig pris.

NB! Hvis du er veldig nært pensjonsalder, eller ønsker å få penger ut tidligere, burde du ha dem separat. Dette støtter vi i Kron ved at du gjør prosessen flere ganger. Dette gjelder i all hovedsak for bevis under 200 000 kr.

Du finner en oversikt over alle dine pensjonskapitalbevis via Kron sine sider eller Norsk pensjon . Du finner kostnaden du betaler ved å kontakte leverandøren hvor du har pensjonkapitalbeviset. Hvis du vil sammenligne priser kan du ta gebyrsjekken hos Finansportalen

Flere kategorier