Priser

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Krons anbefalinger

Krons utvalgte

Ca. 0,75 %

Indeks

Ca. 0,18 %

Andre fondspakker

Ca. 0,75 %

Velg fond selv

Plattformkostnad Indeksfond

0,10 %*

Plattformkostnad Aktive fond

0,25 %*

Kron Indeks Global

0,15 %**

Konto

Åpne konto

0 kr

Kjøp-/salgsomkostninger fond

0 kr

Kjøp-/salgsomkostninger ETF

0,05 % (tas av megler)

Flytte Aksjesparekonto til Kron

0 kr

*Velger du fond selv, kommer kostnad på fondene du velger i tillegg. **Kron Indeks Global er vårt eget fond, så her betaler du kun kostnaden for fondet på 0,15 %.

Se full prisliste for fond

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Krons anbefalinger

Indekspakke med aldersjustering

Ca. 0,23 %

Andre fondspakker

Fra 0,25 %

Velg fond selv

Plattformkostnad Indeksfond

0,10 %*

Plattformkostnad Aktive fond

0,10 %*

Kron Indeks Global

0,15 %**

Konto

Åpne konto

0 kr

Kjøp-/salgsomkostninger fond

0 kr

Kjøp-/salgsomkostninger ETF

0,05 % (tas av megler)

Flytte pensjon til Kron

0 kr

*Velger du fond selv, kommer kostnad på fondene du velger i tillegg **Kron Indeks Global er vårt eget fond, så her betaler du kun kostnaden for fondet på 0,15 %.

Fondspakker inkluderer automatisk justering av risiko når pensjonstidspunktet nærmer seg, såkalt aldersjustering av aksjeandel.

Detaljer for plattformkostnad/Kron gebyr for ulike fondspakker og fondstyper finner du her . Du ser alltid totalkostnaden inne på din konto, eller når du åpner en ny.

Priser Akademikerne Pluss

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Krons anbefalinger

Krons utvalgte

Ca. 0,50 %

Indeks

Ca. 0,15 %

Andre fondspakker

Ca. 0,50 %

Velg fond selv

Plattformkostnad Indeksfond

0,075 %*

Plattformkostnad Aktive fond

0,1875 %*

Kron Indeks Global

0,149 %**

Konto

Åpne konto

0 kr

Kjøp-/salgsomkostninger fond

0 kr

Kjøp-/salgsomkostninger ETF

0,05 % (tas av megler)

Flytte Aksjesparekonto til Kron

0 kr

*Velger du fond selv, kommer kostnad på fondene du velger i tillegg. **Kron Indeks Global er vårt eget fond, så her betaler du kun kostnaden for fondet på 0,149 %.

Se full prisliste for fond

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Krons anbefalinger

Indekspakke med aldersjustering

Ca. 0,17 %

Andre fondspakker

Fra 0,22 %

Velg fond selv

Plattformkostnad Indeksfond

0,075 %*

Plattformkostnad Aktive fond

0,075 %*

Kron Indeks Global

0,14 %**

Konto

Åpne konto

0 kr

Kjøp-salgsomkostninger fond

0 kr

Kjøp-salgsomkostninger ETF

0,05 % (tas av megler)

Flytte pensjon til Kron

0 kr

*Velger du fond selv, kommer kostnad på fondene du velger i tillegg **Kron Indeks Global er vårt eget fond, så her betaler du kun kostnaden for fondet på 0,14 %.

Fondspakker valgt gjennom "Krons anbefalinger" inkluderer automatisk justering av risiko når pensjonstidspunktet nærmer seg, såkalt aldersjustering av aksjeandel.

Detaljer for plattformkostnad/Kron gebyr for ulike fondspakker og fondstyper finner du her . Du ser alltid totalkostnaden inne på din konto, eller når du åpner en ny.