Flytting av fond til Kron

Her finner du de vanligste spørsmålene vi får rundt flytting av fond

Vi selger fondene og flytter pengene skattefritt over til oss. De blir deretter investert på nytt når pengene kommer over til oss.

Nei, det er helt gratis å flytte.

Det er mange som ønsker å flytte fra Sbanken til Kron, og i den forbindelse får vi mange spørsmål om dette på chatten. Her er svarene på de vanligste spørsmålene.

Hva kan jeg flytte?
Vi kan hjelpe deg med å flytte ASK (aksjesparekonto) og IPS (individuell pensjonssparing) til Kron. Du kan også flytte sparing du har på fondskonto og vanlig bankkonto, men dette gjør du på egenhånd gjennom salg/uttak hos Sbanken og ordinære innskudd hos Kron. Merk at det å flytte fondssparing på egenhånd i noen tilfeller vil utløse gevinstskatt.

Hvordan flytter jeg?
Aksjesparekonto (ASK): Trykk på "Bli kunde" / "Lag en ny konto" og velg deretter "Opprett eller flytt fond". Da setter du først opp en konto med en investeringsplan (fond/fondspakker) her hos oss, før du får mulighet til å melde flytting av din ASK. Da vil du trenge kontonummeret til din ASK hos Sbanken, og så fikser vi resten.

Har du allerede en konto hos oss du vil flytte til? Gå inn på kontoen og trykk på "Flytt fond fra andre steder" der inne.

Individuell pensjonssparing (IPS): Trykk på "Bli kunde" / "Lag en ny konto", "Pensjon" og deretter "Lag eller flytt IPS-konto". Har du allerede en slik konto hos oss, kan du trykke på "Flytt IPS fra annen leverandør" inne på kontoen. Her vil du trenge avtalenummeret ditt, og så fikser vi resten.

Hvordan gjøres flyttingen?
I flytteprosessen vil fondene dine selges, og beholdningen overføres til oss som kontanter. Når beholdningen kommer inn hos oss, investerer vi pengene ut fra den investeringsplanen du har valgt hos oss. Det spiller altså ingen rolle om vi tilbyr de samme fondene som du har fra før av.

En flytting tar som regel 2-4 uker å gjennomføre fra den dagen du bestiller flytting. Vi jobber så raskt vi kan med flyttinger, men er helt avhengige av tidsbruken til aktøren du flytter fra.

Må jeg skatte av flyttingen?
Flytting av ASK er i utgangspunktet skattefri, til tross for at fondene selges i prosessen. En flytting regnes nemlig ikke som et uttak fra ASK, som er det som utløser skatteplikt.

Hos Kron får du imidlertid muligheten til å inkludere rentefond i porteføljen din, og dette er en fondstype som ikke kan ligge på ASK. Derfor er det slik at de midlene du velger å ha i rentefond hos oss, legges som frie fond utenfor ASK-en din. Om beløpet du velger å plassere i rentefond overstiger ditt skattefrie uttaksbeløp fra ASK, vil en flytting kunne utløse gevinstskatt.

Det vil typisk være uproblematisk å ha en andel rentefond etter en flytting til oss. Vi tilbyr deg dette for å tilpasse risikoen på investeringene dine, slik at investeringsplanen passer til din tidshorisont og risikovilje. For de fleste vil dette være en positiv endring, men dersom du har tatt ut store deler av innskuddet ditt eller har stor gevinst på kontoen, er det viktig å være obs på dette. Ta gjerne kontakt på chatten vår dersom du har spørsmål rundt de skattemessige konsekvensene av å flytte en ASK

En IPS-flytting vil uansett ikke ha noen skattemessige konsekvenser.

Hva skjer med delkontoene mine?
Delkontoer vil i utgangspunktet ikke videreføres ved en flytting til Kron. Delkontoer er et skille Sbanken har laget inne på aksjesparekontoen, og disse skillene vil ikke videreføres ved en flytting hit. Bestiller du en flytting på en ASK med delkontoer, er det derfor slik at alle delkontoene dine vil slås sammen og bli én konto her hos oss.

Det er imidlertid lett å gjøre delkontoene dine om til separate ASK-er hos Sbanken:

  1. Gå inn på en delkonto og trykk på de tre prikkene oppe i høyre hjørne.
  2. Velg "Flytt beholdning til annen ASK".
  3. Her får du opp en meny der du velger hva som skal flyttes og til hvilken konto. Velg at beholdningen skal flyttes til en ny aksesparekonto og gi denne et navn.
  4. Les "Avtale om Aksjesparekonto" og huk av for at du har lest den og at du forstår de skattemessige effektene av å opprette en ny ASK.
  5. Trykk på "Flytt beholdning".
  6. Har du flere delkontoer som du vil gjøre til egne ASK-er, må du gjenta denne prosessen flere ganger.

OBS! Eventuelle spareavtaler må avsluttes før du kan gjøre dette.

Når du har gjort om delkontoene dine til nye ASK-er med eget kontonummer, bruker du vanlig flytteprosess for å flytte disse. Vær oppmerksom på at dersom du skal flytte flere ASK-er og holde disse fra hverandre, må du opprette nye kontoer hos Kron i flere runder og lage én flyttemelding per konto.

Hjelp, jeg har enkeltaksjer på min ASK!
Per i dag tilbyr ikke Kron å eie enkeltaksjer, så vi kan ikke motta en ASK som inneholder enkeltaksjer. Sender du en flyttemelding på en ASK som inneholder dette, så vil flyttingen rett og slett avvises.

Den enkleste løsningen på dette er å bruke samme fremgangsmåte som med delkontoene i avsnittet ovenfor. Når du har laget deg en ASK som kun inneholder fond (og/eller kontanter), kan du melde flytting til Kron.

Ønsker du å flytte aksjene dine også, må du kontakte en aktør som tilbyr å holde enkeltaksjer.

Hva skjer med spareavtalen min?
Din nåværende spareavtale går til kontoen hos Sbanken, så denne må avsluttes. Dersom du ønsker å ha månedlig sparing på en konto hos Kron, trykker du deg inn på kontoen og velger "Spareavtale". Her setter du opp ønsket trekkdato, beløp og bankkonto vi skal trekke fra. Deretter signerer du spareavtalen med BankID.

Merk at du ikke kan gjøre innbetalinger til Kron ved å sette opp betalinger hos banken din. Vi bruker nemlig såkalte trekkfullmakter for alle innskudd hos oss, og disse administrerer du i appen vår eller på nettsiden.

Koster det noe?
Kron tar ikke betalt for å utføre flyttinger, verken inn eller ut. Vi tar heller ikke betalt for ting som innskudd, uttak eller fondsbytter. Det du betaler er forvaltningskostnaden på fondene du velger å ha på din konto. I vår fondsliste viser vi alltid totalprisen på fondene (årlig forvaltningskostnad, målt i prosent av din saldo).

Når du flytter din aksjesparekonto (ASK) til Kron, selger vi uansett alle fond du har hos tidligere aktør og overfører kontantene skattefritt til oss. Pengene blir deretter reinvestert på vår side. Dette gjøres ut fra de investeringsvalgene du tar når du blir kunde hos oss.

Trykk her for å se hvilke fond og fondspakker vi tilbyr.

Nei, i utgangspunktet ikke. Du kan flytte en aksjesparekonto fra én leverandør til en annen uten at dette utløser gevinstskatt.

Du kan imidlertid havne i en posisjon der du må skatte av gevinsten din dersom du velger en høy andel rentefond ved flytting til Kron.

Bakgrunnen for dette er at du alltid kan gjøre et skattefritt uttak av det innskutte beløpet på en aksjesparekonto, mens du må skatte når du tar ut eventuell gevinst.

La oss se på et talleksempel:

Du har 100 000 kr på en aksjesparekonto, der 50 000 kr er innskutt beløp og 50 000 kr er avkastning du har opparbeidet deg. Når denne kontoen flyttes til Kron, utløses ingen skatt. Så dersom du viderefører kontoen med 100 % aksjer, vil du være i akkurat samme skattemessige posisjon som før du flyttet kontoen til Kron.

Velger du imidlertid en andel rentefond her hos Kron, plasserer vi dette utenfor aksjesparekontoen din. Dette skyldes at rentefond eller kombinasjonsfond med høy renteandel ikke kan stå på en aksjesparekonto.

Da må vi nødvendigvis flytte midler fra aksjesparekontoen din over i rentefond. Dette vil regnes som uttak fra aksjesparekontoen, og spiser av det skattefrie uttaksbeløpet ditt. Gjøres dette i stor nok grad (over halvparten av beholdningen i talleksempelet ovenfor), vil det utløse gevinstskatt.

Vil du være helt sikker på å unngå skatt ved flytting til Kron? Velg en sammensetning av fond og/eller fondspakker som gir deg 100 % aksjer i porteføljen.

Flere kategorier