Mitt Kron

Her har vi samlet spørsmål mange stiller rundt egen konto i Kron

For å ta ut penger fra Kron, må du først logge deg inn via nettsiden eller appen.

Deretter går du inn på kontoen du vil ta ut penger fra, og så velger du "Ta ut penger."

Til slutt skriver du inn beløpet du vil ta ut og velger hvilken konto du vil ha pengene utbetalt til.

Du avslutter med å signere med BankID.

Det kan ta opptil 10 virkedager før pengene er overført til din konto. Har du nettopp gjort et innskudd, kan det ta lengre tid.

For å sette inn penger på Kron.no, må du først logge deg inn via høyre hjørne øverst på nettsiden.

Deretter velger du "Innskudd og uttak" via menyen, før du trykker på enten Innskudd eller Spareavtale.

Neste steg er å velge beløp, og eventuelt en trekkdato hvis du oppretter en sparevtale.

Til slutt må du signere avtalen med BankID.

Pengene trekkes første virkedag etter signering. Du vil motta en bekreftelse på e-post når dette er gjennomført.

Det tar opptil 10 virkedager fra du registrerer et uttak til du har pengene på din bankkonto. Dette skyldes at vi må selge og få oppgjør for alle fondene dine før vi kan utbetale pengene til deg. Det kan ta lengre tid dersom du har satt inn penger like før du tar ut, har endret plan eller er i en rebalansering.

Først må du logge inn på nettsiden eller i appen.

Velg den aktuelle kontoen, deretter Dokumenter og så Kundeavtale.

Her vil for øvrig alle signerte dokumenter knyttet til den aktuelle kontoen ligge.

Dersom du ikke finner dokumentet du leter etter, kan du også se under Dokumenter på forsiden når logger inn på nettsiden eller under Profil og så "Dokumenter og rapporter" i appen.

Ja, du kan enkelt sette opp en spareavtale når du går gjennom rådgivningsprosessen og blir kunde, eller senere via appen eller nettsiden når du er logget inn. Du kan selv velge beløpet, med et minimumsbeløp på 300 kr.

På nettsiden:

Når du er logget inn, kan du gå rett til "Innskudd og uttak", deretter Spareavtale og så velge kontoen der du vil ha spareavtale. Du kan også gå inn på den aktuelle kontoen først og så velge "Spareavtale" der. Når du har valgt sparebeløp og trekkdato, så signerer du med BankID.

I appen:

Trykk på knappen nederst i appen som heter "invester" og velg "Spareavtaler". Velg den kontoen du vil opprette månedlig sparing på, skriv inn beløp og velg trekkdato. Du kan også gå inn på kontoen det gjelder og velge Spareavtale der. Til slutt må du signere med BankID.

Når du har opprettet spareavtalen, vil Kron automatisk trekke pengene fra avtalt bankkonto. Du kan når som helst endre størrelsen på beløpet eller stoppe spareavtalen inne på samme sted som du opprettet den.


I appen kan du trykke på Invester -> Spareavtaler -> Endre. Deretter velger du nytt beløp, trekkdato og konto pengene skal trekkes fra. Endringer må til slutt signeres med BankID. Du kan også gå inn på den aktuelle kontoen fra Hjem-siden og trykke på Spareavtale derfra.

På nettsiden går du fram på omtrent samme måte. Etter å ha logget inn, trykker du på "Innskudd og uttak" -> Spareavtale -> Endre. Deretter velger du nytt beløp, trekkdato og kontonummer pengene skal trekkes fra. Endringer må til slutt signeres med BankID. Du kan også gå inn på den aktuelle kontoen fra Hjem-siden og trykke på Spareavtale derfra.

Ønsker du å stoppe spareavtalen - enten midlertidig eller permanent - trykker du på "Stopp avtale". Vær obs på at beløpet fortsatt vil bli stående i menyen, men nå i grått. Dette betyr at spareavtalen ikke er aktiv. Aktive spareavtaler er grønne.

Endringen av trekkdato bør gjøres innen 24 timer før den aktuelle trekkdatoen, for å sikre at du blir trukket allerede inneværende måned.

Kron beregner forventet utvikling ved å se på hvordan utviklingen for lignende planer har vært tidligere. Du kan finne forventet utvikling for din spareplan både på nettsiden og i appen.

Vi har laget en kalkulator der du selv kan skrive inn månedlig sparebeløp, engangsinnskudd, tidshorisont og risikonivå. Du finner kalkulatoren ved å trykke her eller under Profil --> "Tester og kalkulator" i appen.

Her er et eksempel, der kunden starter med 0 kr på kontoen og har en månedlig sparing på 1000 kr i 20 år. Vi har satt risikoen til høy (100 % aksjer). Da gir kalkulatoren følgende resultat:

Kron rebalanserer som regel investeringene dine årlig, men kun hvis det er behov for en rebalansering. For at vi skal mene at det skal være behov, må avviket på et fond være over 5 %. Eksempelvis om du har 20 % vekt i et fond, vil vi ikke rebalansere før vekten har gått over 21 %. Videre rebalanserer vi heller ikke dersom du ikke vil få minst en salgsordre på 12 kr, eller to på 6 kr. Dette er fordi vi minst trenger 10 kr for å kunne kjøpe fond igjen for deg.

Du kan også få rebalanseringer utenom den årlige, og det skjer når avviket blir for stort i din plan. Dersom forholdet mellom aksjer/renter går over 15 % fra opprinnelig plan, eller et fond avviker med mer enn 25 % fra tiltenkt vekt, blir du automatisk rebalansert. Eksempelvis om du har 50 % renter og 50 % aksjer, vil vi rebalansere når forholdet når 57,5 %/42,5 %. Eller om du eksempelvis har 10 % vekt i et fond, og vekten går over 12,5 % eller under 7,5 %.

Vi kan også gjøre ekstraordinære rebalanseringer når det oppstår behov. Det kan være når vår investeringssjef ser at det kan være fornuftig grunnet forhold i markedet som for eksempel at man ser at det er fornuftig å komme tilbake til opprinnelig plan raskere. Du kan også trigge rebalanseringer ved å endre din plan, og det vil bli rebalanseringer dersom Kron foretar endring i fondspakken du har valgt. I tilfellene over gjelder også det at ordene må bli store nok til å nå minstetegning på 10 kr.

En viktig ting å ta med seg er at du effektivt rebalanseres også når du gjør innskudd. Da gjør vi ikke salg, men kjøper fond med et mål å komme nærmest mulig din valgte investeringsplan.

Logg først inn på nettsiden eller i appen.

Velg kontoen du ønsker å gjøre endringer på og bla ned til "Endre investeringer".

Da får du en ny gjennomgang av formålet med sparingen, ditt forhold til risiko og muligheten til å velge hvilke(t) tema du ønsker å investere innenfor.

Når du endrer på investeringene dine, må du alltid signere med BankID.

Vi anbefaler å ikke gjøre dette oftere enn maksimum én gang i året, fordi det kan føre til en dårligere utvikling å gjøre dette for ofte. Det er fordi vi må kjøpe og selge investeringer når du endrer.

Kron er pliktig til å behandle alle personopplysninger konfidensielt, slik at ingen andre utover ansatte i Kron får kjennskap til informasjonen vi mottar.

Personopplysninger er all informasjon og vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Kron innhenter slik informasjon i henhold til personopplysningslov- og forskrift. Dette omfatter først og fremst informasjon om kundenes finansielle situasjon, kunnskap og erfaring med investeringer samt holdning til risiko. Dette er nødvendig for at Kron skal kunne yte investeringsrådgivning og oppfylle selskapets avtaleforpliktelser.

Kron er i tillegg pliktig til å ta opp alle telefonsamtaler mellom Kron sine kunder og selskapets ansatte. Innsyn i dette kan fås ved å ta kontakt med kundeservice.

Selskapet oppbevarer opplysningene så lenge de er relevante for rådgivningssamarbeidet. Personopplysningene vil deretter slettes, med mindre det foreligger lovbestemt plikt til oppbevaring.

Les mer i Kron sin personvernerklæring .

Du kan sette opp en konto med 100 % aksjefond når du lager en spareplan, eller endre til det senere. Andelen aksjefond vi anbefaler er basert på svarene du gir oss når du lager en spareplan.

Jeg har ikke en spareplan enda. Hvordan endrer jeg andel aksjefond?

Gå gjennom registreringsprosessen på vanlig måte i appen. Når du kommer til "Oppsummering av konto", vil du kunne dra en knapp bortover for å påvirke aksjeandelen din. Du får en advarsel hvis vi mener at du endrer for mye på den ut fra svarene du har gitt oss.

Jeg har en spareplan. Hvordan endrer jeg andel aksjefond?

Hvis du allerede har en plan, trykker du deg inn på den kontoen du vil endre. Scroll ned til "Endre investeringer". Da vil du gå gjennom de samme stegene som når du opprettet konto, inkludert valget om aksjeandel. Du får en advarsel hvis vi mener du endrer for mye på den ut fra svarene du har gitt oss.

For å avslutte kundeforholdet ditt, tar du først ut alle pengene og deretter avslutter du alle spareavtaler.

Kontoen din vil da effektivt være avsluttet og du vil ikke betale flere kostnader.

For at vi skal kunne avslutte kontoen helt, må vi gjennomføre skatterapportering, gi deg tilgang til disse papirene i portalen vår og tilbakeføre eventuelle rabatter som kommer fra fondene du eide. Før dette er ferdig, vil vi ikke kunne stenge tilgangen til kontoen din.

Informasjon som rådgivning på chat, kontrakter, personopplysninger og transaksjoner er vi pliktig til å spare på i minimum 10 år.

Er det én eller flere kontoer du ønsker å avslutte, gjelder fortsatt oppskriften ovenfor. Husk da at du enkelt kan skjule kontoer i appen ved å trykke på "Skjul kontoer" øverst på Hjem-siden. Når du deretter går inn på "Dine kontoer", kan du velge å vise de kontoene du vil ved å trykke på "Inkluder på hjem-skjerm".

Det er som regel to mulige grunner til at du ikke får verifisert deg. Dersom du er under 18 år, vil du bli stoppet i dette steget, siden du må være 18 år for å investere i Kron.

Den andre mulige grunnen er at du tidligere har laget deg en bruker. Da er løsningen å logge ut fra appen og logge inn igjen med BankID.

Hvis ingen av disse tingene hjelper, kan du ta kontakt med oss på chatten, slik at vi kan undersøke nærmere.

Det tar normalt én virkedag fra du har signert kontrakten til pengene er på din Kronkonto ved engangsinnskudd. Du får en bekreftelse per e-post når innskuddet er gjennomført.

Kron støtter ikke endringer fra flere fond til kun ett fond, fra kun ett fond til et annet fond eller fra ett fond til flere fond.

Bakgrunnen for dette er at når du har ett fond i Kron er du under en kontrakt for ordreformidling, og når du har flere fond er du under kontrakt for porteføljeforvaltning.

Forskjellen mellom disse to metodikkene er at du i ordreformidling er ansvarlig for dine egne ordre i fond, mens i porteføljeforvaltning er vi ansvarlig for dine ordre i fond.

Per i dag har vi ikke utviklet verktøyene for at du skal kunne gjennomføre endringen når du kun har ett fond, og derfor må vi blokkere dette siden vi ikke har anledning til å fullføre dette under porteføljeforvaltning for deg.

Når du har to fond, kan du gjøre alle endringer til to eller flere andre fond.
Da får du også våre porteføljeanbefalinger, kan sette opp en solid, helhetlig plan og bli rebalansert (uten ekstra kostnad).

Dette er vår anbefalte løsning, siden den sikrer at du får en bred sparing og kan bygge deg riktige porteføljer for din situasjon.

Har du flere fond i dag og ønsker å gå til kun ett, kan noen forslag være:

 • Velg et tilsvarende fond ved siden av for 50 % av verdien (f.eks. to globale indeksfond).
 • Finn en bredere sammensetning – et eksempel kan være å ta med fremvoksende markeder om du ønsker et globalt indeksfond.
 • Sjekk om noen av våre fondspakker kan dekke problemstillingen.
 • Ta ut pengene og sett inn på en ny konto (pass på at det ikke blir skatt på gevinst).
 • Vi kommer til å komme med løsninger i framtiden både for å flytte mellom kontoer, skru av/på rebalansering og sende ordre under ordreformidling. Så en løsning i mellomtiden kan være å avvente en slik endring, heller enn å snu på hele porteføljen din.

BankID feil og feilmeldinger

Får du en BankID-feil? Her har vi laget en oversikt over mulige feilmeldinger som kan oppstå. Sjekk hvilken feilmelding du har fått og følg instruksene.

I første omgang er det lurt å sjekke om du får logget inn i nettbanken din med BankID for å sjekke om det er Kron sin nettside eller BankID-en det er noe feil med. Ta gjerne kontakt med oss hvis du opplever feil med BankID så skal vi veilede deg i prosessen.

BID 1439

Feil BID 1439 oppstår som regel fordi man har tastet inn feil engangskode for mange ganger. Dette kan for eksempel skje dersom du:

 • Har flere banker og benytter feil kodebrikke når du skal logge inn
 • Har flere banker og benytter feil BankID når du skal logge inn. Du må velge hvilken BankID du skal bruke når du logger inn.
 • Bruker en annen/feil kodebrikke enn din egen.

BID 2031, 2032, 2033, 2034, 20a1, 20b0, 20b1

Disse feilkodene betyr vanligvis dårlig eller ustabil internettforbindelse ved bruk av BankID. Vi anbefaler derfor at du prøver dette:

 • Oppdater nettsiden. Det kan være en midlertidig feil.
 • Sjekk om nettet går tregt.
 • Prøv å slå av eller trekke ut strømmen på modem/ruter. Du burde også prøve å starte datamaskinen eller nettbrettet på nytt.
 • Får du fortsatt slike feilkoder burde du ta kontakt med din nettleverandør.

C131 eller C293

Denne feilmeldingen kan oppstå dersom det allerede kjøres en BankID-prosess på ditt mobilnummer. Det betyr at forrige handling fortsatt foregår. Vi anbefaler at du venter noen minutter før du prøver igjen.

C161

Denne feilen betyr at vi ikke finner en aktiv BankID på mobilavtale på det mobilnummeret du tastet inn eller at du har tastet feil mobilnummer. Din BankID på mobil kan også være slettet. Årsaken til dette kan være at du har fått et nytt SIM-kort eller at det er blitt gjort endringer i abonnementet ditt. Prøv derfor å logge inn på nettbanken din med kodebrikke og opprett BankID på mobil på nytt igjen.

C167

Denne feilen betyr at du trolig har gjort noen endringer med ditt mobilabonnement. Dette kan for eksempel være:

 • Endret mobilnummer
 • Ny teleoperatør
 • Endret adresse hos teleoperatør
 • Dette kan ordnes ved å slette BankID på din mobil og opprette det på nytt i din nettbank eller mobilbank.

C302

Denne feilmeldingen betyr at vi ikke får kontakt med din mobiltelefon. Prøv gjerne å slå telefonen din av og på hvis feilen gjentar seg.

For mer informasjon og hjelp kan du ta en nærmere titt på hjemmesiden til direktoratet for Forvaltning og IKT her . Velg så enten vanlig BankID eller BankID på mobil.

Mens du venter på at BankId skal fungere igjen så kan du jo ta Sparetesten og sjekke om du fordeler pengene dine riktig? Den tar kun et par minutter å fullføre og du får svaret med en gang!

Ja, aksjesparekonto (ASK) har du automatisk i Kron som privatkunde som sparer i fond.

Hvis du har en plan med 90 % aksjefond og 10 % rentefond, vil 90 % stå på aksjesparekonto og 10 % utenfor. Dette fikser vi automatisk for deg og vi passer på at fordelingen opprettholdes.

På din side ser du alt som én konto, slik at du får en oversiktlig rapportering.

Hvis du endrer investeringene dine, starter vi som regel endringen dagen etter at du har gjort denne. Da vil fond som du ikke ønsker lengre eller som har for høy andel bli solgt. Så snart vi har fått penger for disse, handler vi deg inn igjen.

Som regel tar en endring rundt sju virkedager, men det kan gå lengre tid dersom du har mange fond med sene oppgjørstider.

På innskudd får du normalt kurs dagen etter at pengene kommer inn til oss. Avvik skyldes som regel at fondet vi kjøper til deg gir kurs dagen etter.

På salg vil vi normalt selge dagen etter at du gjør uttaket. Her kan det komme avvik om du har fond i kjøpsprosesser eller fondet stiller senere kurs. Skal du være helt sikker på kurs neste dag, burde du legge inn uttaket før kl. 17:00.


Ved bytte av investeringsplan vil vi sende nødvendige salg dagen etter du har registrert byttet. Salgene får normalt kurs samme dag som vi sender dem, men dette kan avvike hvor fondet får kurser påfølgende dag (eksempel på dette er blant annet Kron Indeks Global). Vi sender kjøpene i byttet så snart vi har mottatt alle oppgjør for fondene, dette tar normalt 2-4 virkedager. Kjøpene i byttet vil normalt få kurs samme dag som de sendes fra oss med mindre fondene som skal kjøpes gir kurs påfølgende dag.

Når du oppretter en månedlig spareavtale, blir datoen for første trekk automatisk satt til dagen etter. Om du ikke velger en annen dato, vil beløpet trekkes på denne datoen hver måned.

For å endre trekkdato i appen, trykker du på knappen i midten nederst som heter "Invester" og så "Spareavtaler". Her vil du se dine aktive spareavtaler. Trykk på den du vil endre, velg ønsket trekkdato, gå til oppsummering og signer med BankID.

Velger du fondspakker fra våre anbefalinger er minsteinnskuddet 300 kr. Merk at vi kjøper ikke fond for under 10 kr, og ved innskudd på 300 kr er det ikke sikkert at vi får kjøpt alle fondene i fondspakken.

Velger du fond selv er minsteinnskuddet per fond 100 kr, men aldri under 300 kr totalt. Når du setter opp en plan så vil den minste prosenten du setter opp kunne påvirke minsteinnskuddet ditt. F.eks om du har 10 % i en plan får du minsteinnskudd på 1000 kr (siden dette er det vi trenger for å investere minst 100 kr i et fond).

Når du kun har ett fond i Kron, har du en kontrakt for ordreformidling. Dette betyr at du bestemmer ordrene i det ene fondet ved å gjøre et innskudd eller et uttak.

For å kunne handle inn for penger som kommer fra restebeløper ved handel, returprovisjoner eller bonuser, må vi generere ordre for deg i fondet ditt. Dette gjør vi automatisk for deg, slik at pengene ikke blir stående på kontoen din hos Kron uten å være investert.

Når vi trekker kostnader, gjør vi dette ved at vi tar over andeler fra deg til en verdi av kostnaden for den måneden. Deretter selger vi det på vår side for å dekke kostnaden du skal betale.

Hos Kron han du hente ut flere rapporter om dine investeringer:

 • Beholdningsrapport
 • Transaksjonsrapport
 • Utviklingsrapport

Du finner rapportene i appen eller ved å logge inn på din Kron-konto via nettleser. Klikk på den aktuelle kontoen og velg deretter "Dokumenter".

Savner du en rapport, kan du ta kontakt med oss på chatten og så ser vi om det er noe vi kan hente ut for deg.

Merk at rapportene er ikke tilgjengelig for pensjonskapitalbevis og Egen Pensjonskonto.

Mer generelle dokumenter og rapporter, som ikke er knyttet til en bestemt konto, finner du på følgende måte: I appen trykker du på Profil og deretter "Dokumenter". På nettsiden klikker du direkte på Dokumenter fra Hjem-siden. Her finner du dine årsoppgaver med informasjon om hva vi rapporterer inn på skattemeldingen din hvert år.

Ja!

Du kan endre formål, risiko og tema selv hvis livssituasjonen din er endret og du vil gjøre forandringer. Vi anbefaler riktignok kun å gjøre endringer maksimum én gang i året, fordi for hyppige endringer kan føre til dårligere utvikling. Dette skyldes at vi må selge og kjøpe investeringer hver gang du endrer.

Hvis du vil gjøre endringer, kan du gjøre det enten via nettside eller app. Du trykker på den aktuelle kontoen, før du blar ned og velger "Endre investeringer". Da tas du gjennom prosessen på nytt.


Innskudd
Du kan sette inn penger på din Kron-konto når det måtte passe deg. Det er ingen åpningstider du trenger å forholde deg til for å handle hos Kron. Bare logg inn via appen eller nettsiden, trykk på den aktuelle kontoen og velg "Sett inn penger".

Kron trekker automatisk penger fra oppgitt bankkonto ved første virkedag og investerer i samsvar med din plan.

Uttak
Vi har ingen bindingstider hos Kron. Dette vil si at du kan ta ut pengene dine når du selv ønsker. På samme måte som med innskudd, gjøres dette ved å gå inn på den aktuelle kontoen. I dette tilfellet velger du "Ta ut penger" i stedet.

Pengene vil være på din konto i løpet av 5-10 virkedager. Dersom du skulle oppleve noe lenger ventetid, kan dette skyldes at noen fond bruker litt lengre tid på å selge dine andeler eller at du har satt inn penger like før uttaket.

Flere kategorier