Om Kron

Her finner du mer informasjon om Kron som selskap

Kron er for det første ikke en bank, og det innebærer visse forskjeller. Vi tilbyr for eksempel ikke tjenester som lån, bankkort eller forsikring. Likheten er derimot at vi tilbyr sparing, men dette gjøres på annen måte enn i bankene. Siden vi kun tilbyr sparing, er vi spesialisert på dette området og slipper derfor å spille en dobbeltrolle.

Som kunde hos Kron, slipper du å tenke på hvilke fond du skal velge. Vi setter sammen en personlig spareplan for deg og sørger for at denne følges. Du kan dermed slappe av og la sparepengene jobbe for deg. Aksjesparekonto, individuell pensjonssparing eller hva det måtte hete - vi ordner det for deg.

Det er ikke alltid så lett å få oversikt over hva man faktisk betaler for spareprodukter. Kron ønsker å være helt åpen om dette og viser derfor alle kostnadene. I tillegg til åpenheten overfor våre kunder, er det også en annen fordel ved dette. Når kostnadene er synlige, vil det også være en mulighet for å trekke fra disse på skattemeldingen.

Blant store aktører i finansbransjen vil man ofte kunne få rabatter ved kjøp av spareprodukter. Mange av disse aktørene beholder denne fordelen for seg selv. Vi i Kron velger derimot å gi disse tilbake til deg, noe som bidrar til bedre priser.

Vi i Kron ønsker å tilby en moderne og bedre kundeopplevelse, og vi prøver å være en velkommen og ærlig rådgiver. Vi prøver derfor å minimere bruken av det unødvendige finansspråket, og gjøre ting så lett som mulig for deg.

Sjekk gjerne ut våre løsninger for sparing i fond og sparing til pensjon .

Du kan enkelt komme i kontakt med de ansatte hos Kron dersom du skulle ønske det. Vi er raskt tilgjengelige på chatten. Den finner du nede i høyre hjørne her på nettsiden eller i Kron-appen.

Våre spareeksperter er tilgjengelig hele uken. Trykk her for oppdaterte åpningstider og andre måter å kontakte oss på.

Kron AS er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og har konsesjon fra Finanstilsynet for følgende tjenester:

 • Verdipapirfondsforvaltning
 • Individuell porteføljeforvaltning

samt konsesjon for tilleggstjenestene:

 • Investeringsrådgivning
 • Oppbevaring og forvaltning av fondsandeler

Kron har også konsesjon for tillatelse til å opptre som forvalter (nominee)

Pr 31.12.2018 hadde Kron AS MNOK 15 i ansvarlig kapital .

Kron følger etiske retningslinjer for oppfølgning av investeringer som brukes, og sørger for at investeringene gjennomsøkes for normbrudd. Når vi setter sammen en plan for sparepengene dine, søker vi etter å minimere normbrudd. Her er en oversikt over hva vi kategoriserer som normbrudd:

 • Korrupsjon
 • Brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter
 • Kontroversielle våpen (forbud under internasjonale konvensjoner)

Kron skal også ha fokus på bærekraft. Vi følger derfor de seks prinsippene til Principles for Responsible Investments . Tiltakene gjøres ut ifra disse ulike prinsippene:

 1. Vi vil ha fokus på problemstillinger innenfor bærekraft. Både i vår analyse og beslutningstaking.
 2. Vi vil være aktive eiere og ta hensyn til bærekraft i våre eierskap.
 3. Vi vil etterspørre nødvendig informasjon rundt bærekraft.
 4. Vi vil promotere iverksettelsen av prinsippene i bransjen vår.
 5. Vi vil jobbe sammen om å øke effektiviteten ved bruk av prinsippene.
 6. Vi vil rapportere om våre aktiviteter og jobbe mot iverksettelsen av prinsippene.

I Kron analyserer vi investeringene våre ut ifra problemstillinger innenfor bærekraft, med fokus på ESG-faktorene (Environmental, Social og Corporate governance). Med dette som utgangspunkt, ønsker vi å bidra til at verden blir et bedre sted samtidig som det skaper bedre utviklingsvilkår for sparepengene dine.

Vi vurderer dessuten våre aktive fondsforvaltere på deres evne til å tilpasse seg faktorene innenfor ESG og hvordan de påvirker selskapene de eier. De ulike investeringene våre blir også gjennomgått regelmessig, slik at vi kan vurdere hvordan dette faktisk følges opp.

Hvis du ønsker å ta ekstra hensyn når du investerer, anbefaler vi deg å velge temaet Miljøbevisst . Her setter vi bærekraft i et høyt fokus og reduserer sparepengenes karbonavtrykk.

Ja, appen er den aller enkleste måten å bruke Kron på!

Kron har app til både iPhone og Android. Denne finner du ved å søke på "Kron" på App Store eller Google Play .

Kron er ikke en bank - vi er et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Dette betyr at vi ikke tilbyr lån, betaling eller andre tjenester du har i dagligbanken. Fordelen med dette for deg, er at vi som aktør skal ha fullt fokus på levere den beste fond- og pensjonstjenesten.

Hva betyr SFDR?

SFDR står for 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' og er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere.

SFDR er tatt inn i norsk lov, og kalles 'Offentliggjøringsforordningen'. Forordningen pålegger alle finansielle rådgivere i Norge å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert.

Bakgrunn

Når Kron tilbyr deg en sammensetning av fond som rebalanseres så heter dette på fagspråket "porteføljeforvaltning". Denne tjenesten er omfattet av EUs Offentliggjøringsforordning "SFDR", som er tatt inn i norsk lov om bærekraftig finans. Dette betyr at aktører som oss skal integrere alle relevante finansielle risikoer som kan ha en relevant negativ innvirkning på din investeringsplan, og fortløpende vurdere dem. Oppsummert så kan nemlig bærekraftsrisiko påvirke verdien av en investering negativt.

Bærekraftsrisikoen i porteføljeforvaltningen

Med bærekraftsrisiko menes en miljømessig, sosial eller styringsmessig hendelse eller omstendighet som kan oppstå, og som da kan ha en vesentlig negativ innvirkning på verdien av en investering.

Dessverre er det begrenset med data på området foreløpig. og Kron har etter beste evne integrert bærekraftsrisiko i de fondene vi tilbyr i fondspakkene våre. Målet er at integreringen skal forbedres med mulighetene rundt datatilgang som forventes å forbedre seg.

Konkret betyr dette at Kron vurderer bærekraftsrisikoen i de fondene som inkluderes. Dette gjøres gjennom hvilken SFDR-artikkel fondet har klassifisert seg under, samt data rundt hvordan fondene presterer opp mot lignende fond i sin kategori på faktorene innenfor ESG (Miljø-, sosiale - og styringsforhold). For sistnevnte vurdering brukes data som Kron får fra Morningstar. Videre kan Kron også bruke kvalitative vurderinger som kan komme fra dialog med forvalter av fondene som inkluderes.

Som hovedregel skal brorparten (over 50 %) av fond som inkluderes i en fondspakke være klassifisert under artikkel. 8 i SFDR som betyr at fondet fremmer bærekraft. Videre skal fondene som inkluderes score over gjennomsnittet innenfor sin kategori på ESG.

Kron skal også ha en fondspakke tilgjengelig med ekstra fokus på bærekraft (Miljøbevisst). Her skal over 80 % av aksjefondene som inkluderes være klassifisert under artikkel 9 (som vil si at fondet har bærekraft som formål) og resterende fond skal ikke være under artikkel 8.

Kartlegging av bærekraft

Når du oppretter en konto hos Kron blir du spurt om spørsmål rundt formål, risiko og erfaring. Dette gjør vi for å kunne sette sammen en løsning som passer dine ønsker til en investering som passer deg. Når du velger en fondspakke hos oss vil du også få kartlagt dine ønsker til bærekraft.

Dette gjøres gjennom en knapp du finner over fondspakkene våre i opprettelsen som heter "tilpass for bærekraft". Her kan du kategorisere deg innenfor ulike grader av hvor opptatt du er av bærekraft i dine investeringer. Ut ifra hva du velger vil dette være førende for hvilke fondspakker vi anbefaler for deg.

Enn så lenge baserer dette seg på hvilken artikkel brorparten av fondene klassifiserer seg som. Etter hvert som Kron får tilgang til bedre data vil dette utvides til andre kartlegginger som EU-taksonomien og negative bærekraftsvirkninger - PAI (Principal Adverse Impact)

Kron sin vurdering av negative bærekraftsvirkninger i investeringsbeslutninger - PAI (Principal Adverse Impact)

Kron vurderer per i dag ikke negative bærekraftsvirkninger i sine investeringsbeslutninger. Dette har primært med at Kron i dag gjør mesteparten av sine investeringsbeslutninger i verdipapirfond hvor det er begrenset med tilgjengelig data for å gjøre en hensiktsmessig vurdering. Dette er forventet å endre seg raskt, og Kron forventer at de innen våren 2025 kan ta med slike vurderinger i sine investeringsbeslutninger.

Således vil det for tjenesten porteføljeforvaltning ikke bli tatt hensyn til negative bærekraftsvirkninger - PAI (Principal Adverse Impact).

Nærmere om godtgjørelsesordninger i Kron

I henhold til EUs Offentliggjøringsordning skal aktører som Kron opplyse om hvordan godtgjøringsordninger er forenelig med integreringen av bærekraftsrisikoer. Kron har en slik en slik ordning i dag som skal være forenelig med sikring av kundenes behov og god risikostyring. Per i dag inngår ikke bærekraftsrisiko i vurderingsgrunnlaget når godtgjørelse skal fastsettes.

Kunder som ikke er fornøyde med Kron sine tjenester, oppfordres til å ta kontakt med oss så snart som mulig, så vi kan hjelpe deg. Vi anbefaler at saken i første omgang tas opp med oss på chat. Dersom du fortsatt opplever misnøye, kan du sende en skriftlig klage til vår Compliance & Risk-avdeling.

Etter at du har sendt en skriftlig klage per e-post til oss, vil du motta en bekreftelse på dette og deretter undersøkes saken. En skriftlig redegjørelse for den beslutningen som er fattet i saken vil deretter sendes når klagen er ferdigbehandlet. Eventuell videre klagebehandling vil håndteres via Finansklagenemda, og eventuelt videre av alminnelige domstoler.

Kundeklager kan sendes til compliance@kron.no .

Kron holder sine verdier og dine sparepenger adskilt. Det gjør at dersom Kron skulle gå konkurs eller legger ned, så vil våre kunder beholde alle sparepengene, uansett sum. Verdien på investeringene kan svinge, slik at du kan oppleve negativ utvikling på sparepengene.

Kron er en del av Storebrand.

Som mange andre selskap bruker Kron banktjenester for oppbevaring av kontanter og investeringer. Vi bruker DNB som bank til dette.

Alle verdipapirforetak, inkludert Kron, har pliktig medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond. Fondet sikrer kundenes midler og investeringer som oppbevares eller forvaltes av foretaket.

Du kan lese mer om sikringsfondet ved å klikke her.

Krons investeringsfilosofi

Det er flere grunner til at du kan få en bedre utvikling. Krons investeringsfilosofi er bygget på forskning og vår lange erfaring.

Hvert år publiserer Dalbar, INC en rapport som viser prestasjonen til den gjennomsnittlige amerikanske fondsspareren sammenlignet med den amerikanske aksjeindeksen. Resultatene er stort sett alltid like. Den gjennomsnittlige fondssparer har en dårligere prestasjon enn den amerikanske indeksen. Bakgrunnen for dette kan oppsummeres med to faktorer: De velger ikke de beste fondene og de tar ut og inn penger på feil tidspunkt.

Kron løser begge disse problemene. Det første vi gjør, er at vi sørger for at du har de beste fondene. Både med tanke på at de skal ha bra utvikling, men også at de ikke koster for mye. Den største fallgruven ved valg av fond er å velge fond som koster for mye. Da forsyner fondsleverandørene seg av avkastningen du egentlig skulle hatt.

Det andre problemet er at det er lett å bli påvirket av følelser som sparer. Mange forsøker å selge før de tror investeringene skal falle og kjøper gjerne aksjer etter det har gått bra en stund. Slike forsøk på å treffe på markedsretning er veldig vanskelige, og i det lange løp har gjennomsnittet ikke tjent på slike forsøk. I Kron følger vi med på markedet og gjør de nødvendige justeringene for deg. Du kan lene deg tilbake og velge om du ønsker å følge med underveis.

Vi har testet vår filosofi mot de amerikanske fondssparene de siste 20 årene. Den viser at vi hadde slått de amerikanske fondssparene etter våre kostnader med ca 2,5 % i snitt per år.

Kron bruker DNB for sikker oppbevaring av sparepengene du investerer. Alle verdipapirer og penger er plassert hos dem, og er beskyttet på lik linje som deres egne kunder.

Alle myndige privatpersoner kan bli kunde hos Kron dersom de investerer minimum 300 kr som et engangsbeløp eller setter opp en månedlig spareavtale på 300 kr.

Hvis du har en stiftelse eller et investeringsselskap, kan du også investere hos oss. Da er minimumsbeløpet 50 000 kr i engangsbeløp eller 5 000 kr i månedlig sparing.

Det er flere gode grunner til å investere med Kron, men det skal være riktig for deg.

Personlig løsning

Den viktigste grunnen til at du burde sette sparepengene dine i arbeid hos Kron, er at du får en personlig løsning. Vår tjeneste tar hensyn til din ønskede sparetid, ditt formål og dine interesser. Dette gjør sparingen rett for din situasjon, men også gøy og interessant.

Kompetanse

Teamet i Kron har lang erfaring innenfor finansiell rådgivning, forvaltning og IT. Vi jobber hver dag for at sparepengene dine skal vokse i verdi, slik at du kan lene deg tilbake mens vi sette sparepengene i arbeid.

Lave kostnader

Kron har lave kostnader sammenlignet med konkurrerende tjenester. Vi er også åpne om hva du betaler til oss. Dette gir deg muligheten til å trekke fra kostnadene på skattemeldingen.

Sikkerhet

Investeringene dine kan få både positiv og negativ utvikling. Du behøver allikevel ikke bekymre deg over om Kron går konkurs eller legger ned. Plasseringene står trygt plassert gjennom DNB, slik at hvis noe går galt med Kron, beholder du fortsatt alle dine plasseringer.

Kron kommer fra Norges største privateide forvaltningsselskap Formuesforvaltning AS, med over 20 års erfaring i bransjen.

Kron er for alle!

Det eneste du trenger for å bli kunde hos oss, er norsk telefonnummer, norsk bankkonto og norsk BankID.

Kron benytter ikke informasjonskapsler når du besøker kron.no, med mindre du tar kontakt med kundeservice via chat-funksjonen. Dersom du tar kontakt med kundeservice via chat-funksjonen, og samtykker til bruk av informasjonskapsler, benytter vi informasjonskapsler for å kunne gi deg tilgang til, og operere, chat-tjenesten. Dette er funksjonelle informasjonskapsler.

Du finner mer informasjon om de enkelte informasjonskapslene som vi benytter og formålene som vi benytter dem til her .

Kron AS er lovpålagt å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler mellom våre finansielle rådgivere og kunder. Dette er for å kunne dokumentere muntlig kommunikasjon av investeringsrådgivning. Lydopptakene vil bli lagret i minimum tre år.

For mer informasjon vedrørende opptak av telefonsamtaler, er du velkommen til å ta kontakt med vår Compliance & Risk-avdeling på e-post: compliance@kron.no


Flere kategorier