Investering - Hva & hvordan

Fond, aksjer, eiendom og kryptovaluta – det finnes mange måter du kan investere pengene dine på. Men hva er egentlig lurest for deg?

Start fondssparingen nå

Et hav av investeringsmuligheter

5 måter du kan investere på:

Sparekonto:

«Sparekonto er godt egnet hvis du ønsker minst mulig risiko, har et kortsiktig sparemål, eller hvis du trenger å ha pengene veldig lett tilgjengelig.»

Aksjer:

«En aksje er en eierandel i et selskap. Når du har en eierandel i for eksempel Microsoft, Equinor eller Tesla, kan du dra nytte av at selskapene gjør det bra – ved at verdien av aksjene dine går opp.»

Fond:

«Enkelt forklart er fond som en kurv med investeringer. Du kjøper fondet, og overlater jobben med å velge ut investeringene til en profesjonell forvalter.»

Eiendom:

«De siste tiårene har eiendomsmarkedet hatt en relativt stabil vekst, men husk at heller ikke eiendom er en helt sikker investering – også her er det risiko.»

Kryptovaluta:

«Kryptovaluta er digitale valutaer som opererer uavhengig av tradisjonelle banker.»

Investeringsmuligheter

Se hvordan Mikael kom i gang:

«Penger på brukskontoen min kan ligge tynt an. Jeg fant ut at spareavtaler er en smart måte å få dem til å forsvinne – uten at jeg mister dem.»

Mikael (33)

Hjelp andre i gang🫶

Som investor i Kron kan du verve andre, for eksempel venner, familie, kollegaer - eller naboen om du vil! Alt de trenger for å starte er 300 kr.

Både du og den du verver får også en bonus på 200 kr. Vervekoden din finner du under "bonus" menyen i appen.

Du kan også gå direkte inn på denne linken (kun via mobil):

Hent din vervekode her
Gå til del 3 av Investeringsskolen

Se hele Investeringsskolen

Dette er del 2 av Investeringsskolen, hvis du vil se en oversikt over alle temaene kan du gå til hovedsiden her:

Gå til hovedsiden

Last ned Kron-appen til din mobil

Norges best likte investeringsapp

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om risiko ved investering