Tiden er din venn

Investering er noe du gjør for at det skal lønne seg på sikt. Her gir vi deg noen konkrete råd for hvordan du kan gjøre det enklere å sette av penger for fremtiden.

Start fondssparingen nå


Hva er din motivasjon for å investere?

Vet du hvorfor du investerer?

Hjelp andre i gang🫶

Som investor i Kron kan du verve andre, for eksempel venner, familie, kollegaer - eller naboen om du vil! Alt de trenger for å starte er 300 kr.

Både du og den du verver får også en bonus på 200 kr. Vervekoden din finner du under "bonus" menyen i appen.

Du kan også gå direkte inn på denne linken (kun via mobil):

Hent din vervekode her
Gå til del 4 av Investeringsskolen

Se hele Investeringsskolen

Dette er del 3 av Investeringsskolen, hvis du vil se en oversikt over alle temaene kan du gå til hovedsiden her:

Gå til hovedsiden

Last ned Kron-appen til din mobil

Norges best likte investeringsapp

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om risiko ved investering