Hvordan kan jeg spare til barna?

Det har blitt mer og mer vanlig å spare til barna eller barnebarn. Ofte sparer man til barna for å hjelpe dem når de skal kjøpe sin første bolig, for at de skal ha litt ekstra under studietiden eller noe helt annet.

Det er tre ting du bør vurdere før du begynner med sparingen:

1. Bør du spare til barna?

Det første spørsmålet er ofte om du bør spare til barna. Svaret på dette avhenger av din situasjon. En tommelfingerregel kan være at du burde nedbetale eventuelle lån til et nivå hvor det enkelt kan betjenes, selv om inntekten skulle falle.

2. Sparetid og formål

Ta en vurdering først - hvor gammelt er barnet og hva skal pengene brukes til? Dersom barnet er for eksempel 2 år og pengene skal gå til bolig, vil sparetiden være lang. Da kan du velge et formål lengre frem i tid, for eksempel «skape en formue». Hvis barnet er 15 år og pengene skal brukes til studietiden, er kanskje «i tilfelle en regnværsdag» bedre.

3. Spare i ditt eget eller barnets navn?

Utviklingen er lik uansett om du sparer i ditt eget eller barnets navn. Det er heller andre forhold du må tenke på når du skal bestemme deg for navnet du skal spare i. Her er kan du lese om noen av fordelene og ulempene med de to forskjellige løsningene:

I barnets navn

Fordeler

  • Når du tar ut gevinst på investeringer, er det skatt på den gevinsten du har fått. Det finnes allikevel en måte å slippe dette på. Fra barna er 17 år må de selv skatte av eventuelle gevinster. Dersom du selger før du får høy inntekt, kan skatten bli 0 kroner. Dersom gevinsten er lavere enn personfradraget slipper barnet skatt. Dette forutsetter at lønnsinntekten er innenfor frikortgrensen.
  • Med denne ordningen kan ikke foreldrene bruke pengene til barna. Ved en skilsmisse er det også vanskeligere for den ene av foreldrene å ta av pengene som er oppspart til barna.

Ulemper

  • Ved for høy formue kan barnet få redusert stipendet fra Lånekassen. Du kan lese mer om grensene hos Lånekassen her .
  • I tillegg kan overformynderiet ta kontroll over formuen dersom den overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp. Her finner du oversikt over grunnbeløpene.
  • Når barnet blir 18 år, mister du kontrollen over pengene dersom ikke annet er avtalt.

I foreldrenes navn

Fordeler

  • Ingen kutt i studiestøtte fra Lånekassen.
  • Ingen innblanding fra overformynderiet.
  • Foreldrene bestemmer selv når de ønsker å gi barna ansvar for sparepengene.

Ulemper

  • Pengene inngår i boet ved en eventuell skilsmisse.
  • Barnet kan gå glipp av skattefri gevinst om ikke andelene overføres underveis.