Kron Indeks Global

Kron Indeks Global er vårt første, egne fond. Vi lanserer det for å gjøre investeringer billigere og bedre for folk.

Last ned faktaark om fondet

Lavest pris på Finansportalen

Kron Indeks Global har lavest pris i kategorien "indeksfond" på Finansportalen.no.

Om fondet

Kron Indeks Global investerer i et fond fra Amundi, Europas største kapitalforvalter. Amundi-fondet følger igjen en global indeks som heter MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Dette er en global aksjeindeks som ligner på indeksen som de fleste store globale indeksfond følger.

Du kan lese mer om Amundi-fondet her.

Fondet investerer i selskaper fra 23 ulike land som er rangert blant de 50% beste innenfor sin sektor. Dette er målt på flere områder innenfor miljø, sosiale rettigheter og selskapsstyring (ESG, Environmental, Social og Governance), og kombineres med en helhetlig investeringsstrategi som skal være så indeksnær som mulig. Resultatet er et fond som fremmer bærekraft, men fortsatt har finansiell avkastning som formål. Fondet kan maksimalt investere 5% i ett selskap.

Fakta

Totalpris: 0,15% (inkluderer alle årlige kostnader)

Last ned faktaark om fondet

Fondets prospekt og vedtekter

Historisk indeksavkastning

År

Avkastning

2020

13,58%

2019

29,95%

2018

-2,22%

2017

16,03%

2016

4,17%

2015

17,73%

2014

29,44%

2013

38,80%

Husk at...

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, og kostnader. Avkastningen kan bli negativ.

Største selskaper

Hvordan investerer fondet

Fondet investerer kun i selskaper som har gjennomgått en analyse av risiko knyttet til klima, miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG-analyse). Basert på denne analysen får selskapene en karakter. Fondet investerer kun i selskaper som får karakter BB og høyere. Skalaen som er utviklet av MSCI deles opp i 7, fra CC, B, BB, BBB, A, AA og AAA, hvorav AAA er den beste rangeringen et selskap kan få. Du kan lese mer om deres ESG-skala her .

Fondet er investert i overkant av 700 selskaper.

Eksempler på hvordan fondet investerer

De største selskapet i fondets indeks er Microsoft, Alphabet og Tesla. Apple, Amazon og Facebook er eksempler på selskaper som ikke er med, da de har blitt vurdert av MSCI til å være blant de 50% minst bærekraftige selskapene i sin sektor.

Best-in-class

Denne typen fond kalles ofte for «best-in-class fond», siden man investerer i de antatt beste selskapene (målt etter ESG-kriterier) i hver sektor.

Fondets ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra ukonvensjonell olje- og gassutvinning. Eksempler på dette er f.eks. oljesand og skiferolje. Konvensjonelle oljeselskaper er ikke ekskludert fra fondet.

Rapporter