Kron Indeks Global

Kron Indeks Global er vårt første, egne fond. Vi lanserte det for å gjøre investeringer billigere og bedre for folk.

Last ned faktaark om fondet

Prøv Kron Indeks Global

Lavest pris på Finansportalen

Kron Indeks Global har lavest pris i kategorien "indeksfond" på Finansportalen.no.

Se oversikten på Finansportalen.no

Om fondet

Kron Indeks Global følger en bred global aksjeindeks som heter MSCI World - dette er indeksen som de fleste store globale indeksfond måler seg opp mot. Helt konkret innebærer det av fondet prøver å oppnå samme avkastning som det globale aksjemarkedet over tid.

Fondet er investert i ca. 1500 selskaper.

Kron Indeks Global følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Det betyr blant annet at vi ikke investerer i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.

Du kan lese mer om Storebrands bærekraftspolicy her

Fakta

Totalpris: 0,15% (inkluderer alle årlige kostnader)

Last ned faktaark om fondet

Fondets prospekt og vedtekter

SFDR Forkjøp

SFDR Erklæring

Informasjon om oppgjørstid for fondet:
Ny forkortet oppgjørstid for amerikanske verdipapirer

Historisk indeksavkastning

År

Avkastning

2020

13,58%

2019

29,95%

2018

-2,22%

2017

16,03%

2016

4,17%

2015

17,73%

2014

29,44%

2013

38,80%

Husk at...

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, og kostnader. Avkastningen kan bli negativ.