Tema Teknologi

I temaet Teknologi får du en bred sammensetning av fond, med en passe ekstra andel med teknologifond. Temaet passer derfor godt til deg som vil investere i teknologiselskaper, men som samtidig vil ha en bred fordeling mot verdens aksjemarkeder for å unngå for store svingninger.

Les mer og se detaljer for fondspakken

Start fondssparing

Filosofi og kostnader

Filosofi

Teknologi skal som alle andre tema i Kron ha en bred tilnærming til aksjemarkedet, slik at man unngår unødvendige risikoer. Forskjellen er at man i Teknologi får en passelig ekstra andel med teknologifond.

I bunn av temaet ligger en god porsjon indeksfond, dette for at man på en rimelig måte skal få en fordeling mot verdensmarkedene. På toppen legger vi en porsjon med det som kalles faktorfond, dette er fond som satser på faktorer i aksjer som historisk har gitt bedre utvikling. Deretter legger vi på noen aktive fond, som skal forsøke å slå indeksen. Helt til slutt legger vi på noen teknologifond, disse er både av typen indeksfond og aktive fond. I temaet gjøres det også taktiske valg etter et markedssyn, som gjør at vi i perioder kan ta både høyere og lavere risiko.

Pris
Rundt 0,70%

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Teknologi bruker aktive fond er kostnaden noe høyere en for eksempel Indeks.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent .

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av teamet, dermed vil alle risikoprofilene for Teknologi ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i Teknologi

Teknologi bygger videre på fondene som er inkludert i Krons Utvalgte. Temaet skiller seg ved å ha en høyere andel fond dedikert til investering i teknologivirksomheter. Fordelingen av fond er delt mellom aktive fond som søker meravkastning og indeksfond som holder kostnadene nede.

Som med alle temaene i Kron følger vi til en hver tid med på hvordan fondene dine gjør det. Fondene som inngår i porteføljene har allerede passert strenge krav vi har satt for å finne de beste fondene. Hvis vi finner et fond som ikke presterer slik det burde, følger vi opp fondet eller bytter det ut av vår portefølje.

Kron har tilgang til verdensledende fond som er beregnet på profesjonelle investorer. Siden Kron passer på dine investeringer for deg får du også plassert pengene dine i disse fondene som vanligvis er resrvert for de mest profesjonelle kundene.

Tabellene under viser oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Teknologi fordelt på de 7 forskjellige risikonivåene.

Fond og vekting i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

Storebrand Indeks Norden

20,68 %

18,61 %

15,51 %

12,41 %

10,34 %

7,24 %

4,14 %

Kron Indeks Global

18,56 %

16,70 %

13,92 %

11,14 %

9,28 %

6,50 %

3,71 %

Veritas Global Focus Fund USD D

10,56 %

9,50 %

7,92 %

6,34 %

5,28 %

3,70 %

2,11 %

Storebrand Fremtid 80

9,07 %

8,16 %

6,80 %

5,44 %

4,54 %

3,17 %

1,81 %

Storebrand Nye Markeder

8,80 %

7,92 %

6,60 %

5,28 %

4,40 %

3,08 %

1,76 %

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

7,48 %

6,73 %

5,61 %

4,49 %

3,74 %

2,62 %

1,50 %

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund B

7,13 %

6,42 %

5,35 %

4,28 %

3,57 %

2,50 %

1,43 %

Nordea Norge Verdi

5,72 %

5,15 %

4,29 %

3,43 %

2,86 %

2,00 %

1,14 %

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

4,00 %

3,60 %

3,00 %

2,40 %

2,00 %

1,40 %

0,80 %

iShares Digitalisation UCITS ETF

4,00 %

3,60 %

3,00 %

2,40 %

2,00 %

1,40 %

0,80 %

DNB Teknologi A

4,00 %

3,60 %

3,00 %

2,40 %

2,00 %

1,40 %

0,80 %

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

--

2,00 %

5,00 %

8,00 %

10,00 %

13,00 %

16,00 %

Alfred Berg Obligasjon

--

5,50 %

13,75 %

22,00 %

27,50 %

35,75 %

44,00 %

Legg Mason Obligasjon

--

1,25 %

3,13 %

5,00 %

6,25 %

8,13 %

10,00 %

Alferd Berg Nordisk Høyrente

--

0,50 %

1,25 %

2,00 %

2,50 %

3,25 %

4,00 %

KLP Obligasjon Global

--

0,75 %

1,88 %

3,00 %

3,75 %

4,87 %

6,00 %

Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.

Historisk avkastning - Teknologi