Tema Som Oljefondet

Som Oljefondet investerer pengene dine så likt som mulig slik Norges Bank forvalter pensjonsfondet Statens Pensjonsfond Utland - også kjent som Oljefondet. Dette betyr at du får en solid portefølje, som investerer i de fleste land og industrier for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen mest mulig. For at ikke norsk økonomi skal bli påvirket av fondets investeringer, har Oljefondet ingen investeringer i Norge, og en jevnere fordeling mellom Amerika og Europa.

Les mer og se detaljer for fondspakken .

Filosofi og kostnader

Filsofi

Akkurat som Oljefondet, vil temaet Som Oljefondet være bredt spredt ut med investeringene sine i verden. Temaet unngår investeringer i Norge og baserer seg på mer indeksbasert forvaltning. For å kunne skape mer utvikling utover indeksen legges det inn en god porsjon faktorfond. Dette er fond som satser på faktorer i aksjer som har vist seg å gitt bedre utvikling over tid.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

 

Pris
Rundt 0,70% i årlig kostnad

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden temaet bruker aktive fond er kostnaden noe høyere en for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Som Oljefondet har litt forskjellig kostnad, men alle koster rund 0,70 %.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent .

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Som Oljefondet ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i Som Oljefondet

Som Oljefondet har flere indeksfond som er fordelt utover hele verden. Fordelingen mellom USA og Europa er jevnt fordelt, til forskjell fra flere andre globale fond som investerer mest i USA. Temaet har også faktorfond og en liten porsjon med eiendomsfond. Alle fondene som er med i temaet skal følge Oljefondet etiske krav.

Tabellene under viser oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Som Oljefondet fordelt på de 7 forskjellige risikonivåene.

Fond og vekting i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

Storebrand Global Multifaktor

47,70 %

42,93 %

35,78 %

28,62 %

23,85 %

16,70 %

9,54 %

KLP Europa

21,60 %

19,44 %

16,20 %

12,96 %

10,80 %

7,56 %

4,32 %

KLP Fremvoksende Markeder

12,70 %

11,43 %

9,53 %

7,62 %

6,35 %

4,45 %

2,54 %

KLP USA

10,00 %

9,00 %

7,50 %

6,00 %

5,00 %

3,50 %

2,00 %

iShares Eiendom

8,00 %

7,20 %

6,00 %

4,80 %

4,00 %

2,80 %

1,60 %

Nordea Amerikansk Høyrente

--

1,00 %

2,50 %

4,00 %

5,00 %

6,50 %

8,00 %

KLP Obligasjon Global

--

9,00 %

22,50 %

36,00 %

45,00 %

58,50 %

72,00 %

Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.

Oppdatert 31.01.2023

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Hittill i år

Høy risiko

17,14 %

-5,71 %

22,46 %

5,02 %

23,85 %

-7,02 %

9,01 %

Medium pluss risiko

15,75 %

-5,36 %

21,23 %

4,93 %

21,20 %

-7,89 %

8,46 %

Medium risiko

13,62 %

-4,83 %

19,40 %

4,77 %

17,29 %

-9,19 %

7,62 %

Medium minus risiko

11,61 %

-4,32 %

17,57 %

4,60 %

13,49 %

-10,49 %

6,79 %

Lav pluss risiko

10,22 %

-3,96 %

16,35 %

4,48 %

10,97 %

-11,34 %

6,23 %

Lav risiko

8,14 %

-3,49 %

14,54 %

4,28 %

7,33 %

-12,63 %

5,40 %

Svært lav risiko

6,06 %

-2,99 %

12,71 %

4,02 %

3,75 %

-13,91 %

4,57 %