Priser

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

Fra 0,19%

Plattformavgift Indeks

0,10%

Plattformavgift Aktiv

0,10%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjonen til Kron

0 kr

Kron Indeks Global

0,15% (totalkostnad)

Kron Indekspakke

0,23% (totalkostnad)

Kron Indekspakke Valutasikret

0,26% (totalkostnad)

Krons Utvalgte Aktiv

0,67% (totalkostnad)

Kron Indekspakke Verden

0,18% (totalkostnad)

I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,15%.

Se alle våre fond

Priser Akademikerne Pluss

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

Fra 0,15%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,075%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjon til Kron

0 kr

Kron Indeks Global

0,14% (totalkostnad)

Kron Indekspakke

0,17% (totalkostnad)

Kron Indekspakke Valutasikret

0,19% (totalkostnad)

Kron utvalgte Aktiv

0,50% (totalkostnad)

Kron Indekspakke Verden

0,15% (totalkostnad)

I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne. Unntaket her er vårt eget fond, Kron Indeks Global, som har en totalpris på 0,14%.

Se alle våre fond her