Kron styrker styret etter eventyrlig vekst

Pressemelding

Investeringstjenesten Kron hadde betydelig vekst i 2020 og inn i 2021 med en tredobling av kundebasen. Parallelt ble teamet forsterket, og selskapet vant pensjonsavtale med Akademikerne Pluss i hard konkurranse med etablerte aktører. Nå går Hege Yli Melhus Ask, tidligere konsernsjef i NHST Media Group, og Petter Neslein, Adm. dir. Pecunia, inn i styret.

Styret styrkes

I november 2020 tok Anne Worsøe over som styreleder. Nå styrkes styret ytterligere ved at Hege Yli Melhus Ask, tidligere konsernsjef i DN-eier NHST Media Group og konserndirektør for privatmarkedet i Gjensidige, og Petter Neslein, Adm. dir. Pecunia og største eier i Kron, går inn som styremedlemmer i Kron.

Kron er et av de mest spennende fintech-selskapene i Norge, og ambisjonen deres om å gjøre investeringer tilgjengelig for alle appellerer sterkt til meg. Jeg har stor tro på forretningsideen og teamet. Kron har betydelig vekst, og avtalen med Akademikerne Pluss byr på spennende muligheter nå som pensjonsmarkedet er i endring. Jeg gleder meg til å bidra, sier Hege Yli Melhus Ask, nytt styremedlem i Kron.

Ask og Neslein vil jobbe tett med styreleder Anne Worsøe og daglig leder Emma Tryti.

Hege har tyngden fra NHST og Gjensidige, har erfaring med oppstartsselskaper b.la. fra styrelederrollen i Skagerak Maturo Seed kombinert med mentaliteten for å utfordre det etablerte. Petter har vært en av de største eierne i både Kron og Formuesforvaltning siden starten og er en investor med sterk track record. Hege og Petter skaper både energi og glede i Kron-laget, sier Emma Tryti, daglig leder i Kron.

Ask og Neslein ble valgt på en ekstraordinær generalforsamling i Kron i desember 2020.