3 grunner til å sjekke pensjonen

Har du fått med deg, gjennom fagforeningen, media eller ved kaffemaskinen, at det er lurt å "sjekke pensjonen sin", uten at du helt vet hva det betyr eller hvilken ende du skal begynne i? Da er du ikke alene.

Vår erfaring er at de fleste er nettopp der, og da også som en naturlig konsekvens så har de ikke har gjort noe med det. Av de over 2 millioner nordmennene som har Egen Pensjonskonto og dermed selv kan velge hvem som skal passe på pensjonssparingen sin, er det kun ca. 4% som har tatt et aktivt valg. "Stopp en hal", tenker kanskje du. "Egen pensjonskonto? Hva er det og gjelder det meg?". Hvis du har jobbet eller jobber i privat sektor så har du mest sannsynlig Egen Pensjonskonto - du kan se hvordan du sjekker litt lenger ned her.

Hva er de 3 viktigste grunnene til at du skal bry deg om dette:

  1. Kostnader: Det er stor forskjell i hvor stor andel av pensjonen din som forsvinner i kostnader. Hvis du år etter år betaler unødvendig mye så kan det bli store summer i tapt pensjon. Å bytte fra en middels dyr til en billig forvalter kan fort utgjøre et firesifret beløp ekstra utbetalt, i måneden, som pensjonist.
  2. Risiko: Pensjonen din består av to bolker: Folketrygden som en "grunnmur" og tjenestepensjon (eksempelvis Egen Pensjonskonto) på toppen. Pensjonen i folketrygden er helt trygg i den forstand at beløpet der bevares og oppjusteres med prisstigning i markedet. Det du sparer ut over dette, i tjenestepensjonen din, kan du da vurdere å ta mer risiko med, typisk ved å ha en høy aksjeandel. Historisk sett har det gitt bedre avkastning over tid enn å ha penger på bok/i renteprodukter, og du har altså uansett en bolk i bunn som ikke vil svinge særlig i verdi gjennom folketrygden. Totalt blir altså risikoen du eventuelt tar i tjenestepensjonen til dels balansert av den risikoen du ikke tar gjennom folketrygden.
  3. Langsiktighet: La oss si at du sjekker hvor du har pensjonen din, hva du betaler for den og hvor høy aksjeandel du har i dag, og konkluderer med at det er greit slik det er. Problemet oppstår når du bytter arbeidsgiver - da blir du automatisk flyttet til ny leverandør, nytt kostnadsnivå og ny investeringsstrategi. Hvis du derimot har tatt et aktivt valg og flyttet pensjonen din allerede, så består leverandør, kostnad og strategi også når du bytter jobb. Med andre ord kan fire minutters innsats i dag spare deg for veldig mye jobb i fremtiden.

regning

Har du lest helt hit, og tenker at de ovennevnte punktene gir sånn noenlunde mening? Da kan du, mens du har ånden over deg, gjøre følgende:

  1. Sjekk hva slags pensjon du har, hvor, til hvilken pris, hos norskpensjon.no
  2. Sjekk hvilke alternativer du har, eksempelvis på Forbrukerrådets oversikt over Egen Pensjonskonto på Finansportalen .
  3. Hvis du velger å flytte pensjonen din så kan du utnytte de ekstra gode prisene du får hos Kron som medlem av en forening i Akademikerne Pluss. Det tar fire minutter å flytte pensjonen her .