Tema Miljøbevisst

Miljøbevisst passer for deg som ønsker å investere med lavere CO2-avtrykk, men samtidig er opptatt av bred spredning på investeringene. Temaet investerer i hele verden og det er ulike fondstyper som indeksfond, faktorfond og aktive fond. For indeksfondene som investerer Globalt og mot Norden har vi valgt typer som har fjernet miljøverstingene og oljeselskaper. Det er også en passelig andel med fond som investerer i ny miljøteknologi.

Les mer og se detaljer for fondspakken

Start fondssparing

Filosofi og kostnader

Filsofi

Temaet Miljøbevisst har som mål å spre pengene godt ut over hele verden for å unngå unødvendig risiko og samtidig styre unna miljøverstinger. I bunn av temaet ligger en god porsjon indeksfond, dette er indeksfond av typen hvor oljeselskaper og miljøverstinger ikke får være med blant investeringene. På toppen legger vi en porsjon med det som kalles faktorfond, dette er fond som satser på faktorer i aksjer som historisk har gitt bedre utvikling. Helt til slutt legger vi inn noen aktive aksjefond som investerer innenfor miljøteknologi.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

Pris
Rundt 0,65% i årlig kostnad

Se kostnader for de ulike risikonivåene

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Miljøbevisst bruker aktive fond er kostnaden noe høyere en for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Miljøbevisst har litt forskjellig kostnad, men alle koster rundt 0,65%.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent .

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Miljøbevisst ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Fond i Miljøbevisst

I Miljøbevisst får man en god blanding av ulike fondstyper, men som har et ekstra fokus på miljø. Fondene investerer over hele verden og i ulike sektorer.

Tabellene under viser oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Som Miljøbevisst fordelt på de 7 forskjellige risikonivåene.

Fond og vekting i de ulike risikonivåene

Risiko

Høy

Medium pluss

Medium

Medium minus

Lav pluss

Lav

Svært lav

Storebrand Global ESG Plus

40,00 %

36,00 %

30,00 %

24,00 %

20,00 %

14,00 %

8,00 %

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P

25,00 %

22,50 %

18,75 %

15,00 %

12,50 %

8,75 %

5,00 %

Storebrand Global Multifactor

10,00 %

9,00 %

7,50 %

6,00 %

5,00 %

3,50 %

2,00 %

KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar P

10,00 %

9,00 %

7,50 %

6,00 %

5,00 %

3,50 %

2,00 %

Vontobel Clean Technology

7,50 %

6,75 %

5,63 %

4,50 %

3,75 %

2,63 %

1,50 %

Pictet - Global Environmental Opportunities

7,50 %

6,75 %

5,63 %

4,50 %

3,75 %

2,63 %

1,50 %

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

--

2,00 %

5,00 %

8,00 %

10,00 %

13,00 %

16,00 %

Alfred Berg Obligasjon

--

4,00 %

10,00 %

16,00 %

20,00 %

26,00 %

32,00 %

DNB Høyrente

--

1,00 %

2,50 %

4,00 %

5,00 %

6,50 %

8,00 %

KLP Obligasjon Global

--

2,00 %

5,00 %

8,00 %

10,00 %

13,00 %

16,00 %

Nordea Amerikansk Høyrente

--

1,00 %

2,50 %

4,00 %

5,00 %

6,50 %

8,00 %

Historisk avkastning for de ulike risikonivåene.

Historisk avkastning for Miljøbevisst